A vidékfejlesztési miniszter 129/2012. (XII. 17.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

Támogatható tevékenységek:

a) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő új berendezések, gépek, eszközök beszerzése;

b) épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása;

c) épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;

d) minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése

e) falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásaik fejlesztése

f) egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásaik fejlesztése

g) szálláshelyhez nem kötődő turisztikai szolgáltatásfejlesztések közül az alábbiakhoz kapcsolódó épület, építmény kialakítását, bővítését, átalakítását és eszközrendszer fejlesztését valósíthatja meg:

-       agroturisztikai szolgáltató tevékenység,

-       lovas turisztikai szolgáltatás,

-       vadászturizmus,

-       erdei turizmus,

-       horgászturizmus,

-       vízi turizmus,

-       borturizmus.

 

Pályázó:

Őstermelő, vagy mikrovállalkozás, amely mezőgazdasági tevékenységet folytat (a 2011. évben a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele a teljes árbevételének 50%-át meghaladta, és az éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg)

Támogatás mértéke:

- hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb 35 millió forint;

- egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb 35 millió forint.

 
Települések:

Székkutas és Mártély teljes területtel

Hódmezővásárhely kizárólag külterülettel

 
Pályázat benyújtása:

2013. február 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. július 2-ig.