Május 21-én délután ült össze Székkutas képviselőtestülete, amely Bereczki Jánosnétól, a vízi közmű társulat elnökétől hallgatott meg beszámolót, amelyben elmondta: csökken az önköltség, mivel a társulat az önkormányzat épületébe költözött, és a helyhatóság foglalkoztatja az adminisztrátort. Emellett elfogadta a testület a tiltott közösségellenes magatartásokat szankcionáló rendeletet is.

A víziközmű társaságnál a befizetések 57 millió forintot tettek ki, 19 milliót tartósan lekötöttek, a lakáskasszához 28 milliót utaltak. A különbség egy részét az önkormányzatnak kölcsön adott a társulat a pályázat illetékeinek fedezésére, míg a maradék a költség, amely ebben az évben jelentősen csökken. A lekötött összegből és a kamatból fedezték az elmaradt befizetéseket, hogy a teljes támogatáshoz hozzájuthassanak. A későn fizetők késedelmi pótlékot is kell hogy fizessenek.

Szél István polgármester megerősítette: lesz Székkutason csatornázás, és ezért is fontos a társulat működése, és felhívta a még nem fizetőket a megtakarítások megkezdésére. Hunyák Zsuzsanna jegyző hozzátette: a pályázatot beadta a település, a hiánypótlást is megtették. A beszámolót a testület egyhangúlag fogadta el.

A talajterhelési díj bevezetéséről döntött a grémium. Ezt annak kell megfizetnie, akinek van lehetősége rákötni a csatornára, de nem kötött rá, ennek mértéke 1800 forint minden felhasznált köbméter víz után, a türelmi időt az év végéig kötötték ki. A rákötés folyóméterenként 3-4 ezer forintba kerül a terv elkészítésén túl, amely így is kisebb, mint a talajterhelési díj, amely adók módjára behajtható összeg. A rákötési kötelezettséget nem helyi rendelet, hanem a víziközmű törvény írja elő – mutatott rá a polgármester. A díj bevezetését egyhangúlag fogadták el a képviselők.

Csökkent a település lakossága – állapította meg beszámolójában Varjúné Rostás Éva, aki elmondta: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt biztosítottak a gyerekek szüleinek, ezen túl óvodáztatási támogatást, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást juttattak, 188 ezer forintot költöttek ez utóbbira tavaly 137 gyermek részére.

Kedvezményes étkeztetésben, ingyenes taneszközre jogosultak lehetnek a rászorulók, és a jegyző új hatásköre lett, hogy védelembe vegye az 50 igazolatlan óránál többet hiányzó gyermeket, ami a veszélyeztető okok kizárását is eredményezni szokta. Tíz óra hiányzás után értesítették a szülőt, 50 óra után felfüggesztették az iskoláztatási támogatást pénzben, csak természetben kaphatták meg, vagy a gyermek nevén külön számlán gyűjtötték. Március 1-je óta a jegyző 16 év felett kezdeményezheti, hogy meg is vonják a hiányzó gyermek támogatását.

Túri Csaba, a Kagylóhéj Gyermekjóléti Szolgálat vezetője elmondta: a törvényalkotók megértették a „súgást”, hogy az iskoláztatási támogatás csak iskolába járó gyermek után járjon, így érhető el csak az igazolatlan hiányzások számának csökkentés. További javaslatuk, hogy a támogatást ne csupán a 16 év feletti hiányzóknak ne fizessék ki, csak ez hozhatja el a következetes iskolába járást. Túri Csaba hozzátette: az esetszám átlagosnak mondható, az egykor kimondottan veszélyeztetett település átlagos helyzetűvé vált, viszont a kliensek nagy része ugyanaz, aki egy éve gyermekként, most szülőként találkozik a szolgálattal. A beszámolót egyhangúlag fogadta el a testület.

Szilágyi Zoltánné gondozó a családi napköziről szóló beszámolójában kiemelte: a 2009 óta működő napközire van igény, 12 három év alatti gyereket írattak be, nyolcan kezdik meg szeptemberben az igénybe vételt. Most a 10 gyermekből heten veszik igénybe naponta a napközit, amely segítség a munkát vállalni kívánó szülők részére, és a nehezen élőknek is segítség, hiszen naponta háromszor ingyenes étkeztetést kapnak és személyiségfejlesztő foglalkoztatást. Mindez segíthet a településnek a fiatal szülők megtartásában.

Tembel Tibor képviselő hozzátette: a családi napközik az országban családoknál működnek, míg Székkutason gyakorlatilag bölcsődei körülményeket biztosítanak, és hozzátette: az itt ellátásban részesült gyermekek könnyebben szocializálódnak. A beszámolót egyhangúlag támogatták a képviselők. A Start Munkaprogram állásása kapcsán Tembel Tibor megköszönte a munkások segítségét az iskola környékén, és elhangzott: a munkaügyi központ a múlt héten ellenőrizte a mezőgazdasági programot, amellyel elégedettek voltak. A beszámoló egyhangú támogatást kapott.

Az állattartási rendelet megalkotása során elhangzott: rögzíteni kell a haszonállatok és kedvtelésből tartott állatok tartását, a védőtávolságokat és a trágyaelhelyezés szabályait, és a kóbor állatok elhelyezésének szabályait is. A mezőgazdasági bizottság javasolta, hogy a védőtávolság kerüljön ki a rendeletből, míg a trágyatárolás szabályait megszegők bírságban részesüljenek. A polgármester kijelentette: nem az állattartás ellen van a testület, hanem a rendezett tartást akarják biztosítani a településen, hozzátéve: más szabályok vonatkoznak a belterületen és a tanyákon állatot tartókra. A védőtávolságok nélkül megfogalmazott rendelettervezetet a képviselők egyhangúlag elfogadták.

Megalkották a székkutasi tiltott közösségellenes magatartásokról szóló rendeletet, mivel nem lehet szabálysértésként büntetni, ezeket az önkormányzat ellenőrzi, és helyszíni bírságot alkalmaz – jelentette ki Hunyák Zsuzsanna, hozzátéve: a helyszíni bírság 5-től 50 ezer forintig terjedhet, a közigazgatási bírság 30-tól 150 ezer forintig.

Illegális szilárd és folyékony szemételhelyezésért 40 ezer forint, járdatisztítás, fűvágás elmaradása esetén a tétel minimálisan 10 ezer forint, a padok, kandeláberek rongálóit 30 ezer forinttal sújtják, aki közterületi fát vág ki bejelentés nélkül, 15 ezerre számíthat, aki közterületen italozik, 30 ezer forint bírságot kaphat. Az ingatlanát nem tisztán tartó, gyommentesítő 5 ezer forintos bírsággal sújtható, még ha a kerítéssel nem takart porta gazos is. A gaztalanításra fognak időt hagyni, de ha nem teszi meg, kiróják a bírságot. Ha az illető nem fizet, közigazgatási bírságot kaphat – magasabb értékben -, ha ezt nem kívánja befizetni, közmunkára válthatja át.

Erzsébet utalványt fognak kapni a székkutasi természetbeni juttatásra jogosultak – döntöttek egyhangúlag a képviselők, és döntöttek arról, hogy július 1-étől még egy tanyagondnoki szolgálat induljon el a községben. A testület kölcsönt ad a lovas klubnak rendezvényük megtartására, és mivel a sportklub nem nyert pályázati támogatást a Mezi fesztiválra, a testület 400 ezer forint támogatást ítélt meg azzal, hogy a rendezvényen a székkutasiak ingyenesen vehetnek részt.

Forrás: promenad.hu