Székkutas eddig is jó közbiztonsága tovább javult az elmúlt évben – jelentette ki a település testületének hétfői ülésén dr. Rádi Norbert, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya. Szél István polgármester elmondta: a település Vásárhellyel és Mártéllyal alkotott konzorciuma 1,3 milliárd forintot nyert az ivóvíz javítására.

14:05 Szél István polgármester a testületnek bejelentette: az egyik kutasi tanyán több mint negyven kutyát tart a tulajdonos, a körülmények kivizsgálására a jegyző hatósági eljárást indított. Mint hozzátette, már több állatvédő szervezet jelezte: segítenek az ebek helyzetének rendezésében. A polgármester arról is beszámolt, hogy az ivóvíz minőségét javító programban településük Vásárhellyel és Mártéllyal közösen 1,3 milliárd forintot nyert, továbbá tájékoztatott, hogy húsvétig a rászoruló székkutasiaknak 170-nél is több élelmiszercsomagot – tartós élelmiszerrel és csokoládéval, egyenként kétezer forint értékben – fognak eljuttatni a képviselők.

14:10 A tavaly előtti 56-ról 34-re csökkent a Székkutason ismertté vált bűnesetek száma , állapította meg beszámolójában Vásárhely rendőrkapitánya. Dr. Rádi Norbert kifejtette: az esetek között 21-ben vagyon elleni cselekményt állapítottak meg, így kijelenthető: biztonságos a település, hiszen a Székkutasnál jóval kisebb lakossággal bíró Mártélyon is több bűneset került a rendőri jelentésekbe.

Az, hogy a közrend ellen 70 százalékkal kevesebb bűn történt, annak is köszönhető, hogy immár két körzeti megbízottja is van Székkutasnak, és ha lehetőség lesz rá, még egy kmb-st szolgálatba állítanak a településen, továbbá kijelentette: segítségükre volt az eredmények elérésében a székkutasi polgárőrség is. Megköszönte továbbá az önkormányzat segítségét, amely eredmény, hogy immár a községházán működik a rendőrőrs, és tavaly 120 ezer forint támogatást kaptak, amellyel közel félezer kilométerrel többet járőrözhettek a rendőrök. Így sikerült megtalálni a fagyos időben eltűnt férfit, és a rendőrautó gyakrabban volt látható a tanyavilágban is.

14:21 Rostás Péter alpolgármester kérdésére a kapitány kifejtette: eddig is tartottak bűnmegelőzési előadásokat a „Válaszutak – Válassz utat!”, a Belügyminisztérium által hárommillió forinttal támogatott program keretében, míg Tembel Tibor iskolaigazgató hozzátette: mind a székkutasi iskolában, mind Vásárhelyen többször is részt vettek tanulóik a bűn megelőzést célzó foglalkozásokon.

14:25 A testület a kapitányi beszámolót egyhangúlag fogadta el, és erre az évre százezer forint támogatást szavaztak meg a rendőrségnek, és 80 ezer forint juttatást a polgárőrségnek, amelyet a két szervezet a településen végzett járőrözéseik benzinszámlájának fedezetére használhat fel.

14:27 Az elmúlt közgyűlésen a polgármester a jegyzőt kérte fel, hogy a civil szervezetek számoljanak be, mire költötték az önkormányzati támogatást. Laurinyecz Mihály atya, a katolikus gyülekezet vezetője elmondta: két keresztet újítottak fel tavaly, ebből az egyik költségét a támogatás fedezte. Kovácsné Rostás Erzsébet az olvasókör nevében közölte: számos programjuk megszervezésének alapjához járult hozzá a támogatás, míg a helyi polgárőr szervezetet vezető Uhrin József megköszönte a testület tavalyi és idei hozzájárulását is.

14:33 A Kamilla Dalkör első CD-jét készítette el a támogatásból, és a szervezet vezetője, Csikós Miklósné elmondta: készülnek a jövő évi jubileumuk megünneplésére: ötven éves lesz a dalkör. A kertbarát kört vezető Mihály Ferenc elmondta: Szarvasi kirándulásukhoz használták fel a támogatást, és ebből segítették a székkutasi szoborállítást is, míg a sportklubot irányító Horváth Zoltán leszögezte: ebből az összegből sikerült a bajnokságba csapataikat benevezni, akik ezt meghálálva a tabellákat vezetik.

A gyermeknapon felállított ugráló vár bérletét fizette a támogatásból a lovas klub – jelentette be annak vezetője, Fehér Imre, míg Varjú Imre megköszönte a Vöröskeresztnek támogatást, de mint elmondta, helyzetük drasztikusan romlott. Eddigi támogatóiktól nem kapnak anyagi forrást, és az egyik helyi ABC még azt sem engedte meg, hogy a véradásra hívó plakátjukat kihelyezzék, és közölte: a településen a korábbi létszám felére csökkent a vért adók száma.

14:44 Szél István polgármester felhívta a szervezetek vezetőinek figyelmét a pályázatok adta lehetőségekre, továbbá arra, hogy hivatalának munkatársai segítik ezek összeállításában a civileket. Azt is lemondta, hogy a Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület pályázatán jól állnak a kutasi pályázók, az eredményhirdetésre a jövő héten kerül sor. A beszámolókat a testület egyhangúlag hagyta jóvá.

14:52 A háromezer négyzetméter feletti önkormányzati földterületek fölhasznosítási szerződéseit felmondja az önkormányzat, az elképzelések szerint ezeken a területeken önálló gazdálkodásba kezdenek.

15:01 A Hódmezővásárhelyi Kistérség tevékenységéről szóló beszámolójában dr. Németh Ágnes referens kifejtette: a tavalyi évben a legfontosabb feladatuk a pályázatok segítése és az intézményi átszervezések voltak, kiemelve, hogy több, eddig a kistérség által végzett feladatot a katolikus Egyház vett át. A szervezet a maximális, 1,5 millió forint Leader-pénzre pályázott, hogy április29-én Székkutason hagyományőrző napot rendezzenek meg, és eredményük az Orosházát Kakasszékkel és Székkutassal összekötő kerékpárút is támogatásban részesült.

15:10 Patócs Anikó, a Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója a tehetséggondozást és a sportoló diákok más tárgyakból történő felzárkóztatására beadott húszmilliós pályázatról számolt be, amelyhez a polgármester hozzátette: Székkutas havonta egymillió forintot spórol azzal, hogy iskoláját nem önállóan, hanem a kistérség keretében működteti, és emellett élvezheti az úszásoktatás és több más szolgáltatás előnyeit is.

15:18 Szél István polgármester kezdeményezését a testület arról döntött, hogy a kutasi óvodába felkerülő gyerekek bárányhimlő-elleni védőoltását, és a hetedikes és nyolcadikos lányok HPV-védőoltásának költségeit öt éven át fedezi az önkormányzat. Azon diákok, akik székkutasiak, de nem a településen tanulnak, beszerzési áron, a piaci árnál jóval kedvezményesebben juthatnak a vakcinához.

15:29 Hunyák Zsuzsanna jegyző az elmúlt tíz évben fizetett szociális juttatások összegzése kapcsán Szél István megállapította, hogy a település több mint kétszer annyit költ saját bevételeiből a segélyekre, mint egy évtizede, s leszögezte: akik jobb módúak a településen, segíteniük kell az elesetteket.

15:45 A testület a következő ülésén dönt, mennyivel és milyen rendszerben emeljék az ÖNO-ban felszolgált ebéd árát, és Ludányi Rozália javaslata szerint gondosodnak egy másodok tanyagondok szolgálatba állításáról is. A két hét múlva megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésre maradt az önkormányzat kft-jének alapító okiratának elfogadása is, mint elhangzott: még keresik a vezetésre alkalmas személyt.

16:03 A nyílt ülés véget ért.

Forrás: promenad.hu