Ismét eltelt egy év, ismét arra kéri a Kutasi Hírek a székkutasi képviselő-testület tagjait, hogy értékeljék az elmúlt 12 hónap munkáját, történéseit. Elsőként Sajti Mihály képviselő visszatekintését olvashatják.

\"\"

A képviselő azzal kezdte beszélgetésünket, hogy a fejlesztések, amelyek történtek, már ismeretesek, részben az újságból, részben a fórumokról, közmeghallgatásról. Fontosnak tartja a közmunka keretében jelentős létszámmal foglalkoztatást, annak minden ellentmondása mellett. Szintén kiemelte a költségvetés terhére történt szociális juttatásokat, úgy természetben, mint pénzben. Jelentősnek tartja a község kulturális életének felélénkülését is, hiszen 2012-ben szinte minden hétre jutott kulturális esemény.

Sajti Mihály hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a költségvetést betartották, így az év végi eredmény nem mutat hiányt, sőt a 2013-as elképzelések saját erejét is majdnem fedezi, hitel felvétele nélkül.

Jónak ítéli, hogy úgy sikerült az iskolát állami kezelésbe adni, hogy megmaradt a lehetőség a helybeni tanuláshoz, nem kell a gyerekeknek más településre átjárniuk. Örömmel említette, hogy a szennyvízberuházás minden adminisztratív része befejeződött, így a pályázatot beadhatták. Sajti Mihály jónak tartja, hogy a csapadékvíz-elvezetés megoldását elindították, és pozitívumként emelte ki a falu szinte egészének rendezettségét és állandóságát.

Megállapította, kicsi az önkormányzat lehetősége nagyobb fejlesztésekhez, de amennyi van, az talán teljesen jó irány. Hozzátette, az egész önkormányzat munkája nyitott a tájékoztatás minősége miatt, és a képviselő-testület is nyitott minden lakossági észrevétel befogadására.

Sajti Mihály a 2013-as év legfontosabb feladatának az életben maradást tartja, valamint azt, hogy elképzeléseiket meg tudják valósítani, kordában tartsák a költségvetést, és ne romoljon a színvonal az óvodában és az iskolában.

Forrás: Kutasi Hírek