Több éve tartó hálózat fejlesztési munkálatok fejeződhetnek be az önkormányzat támogatásával a Székkutas I. körzet 41-43. szám alatt.

Itt mintegy 20 lakóingatlan található, ahol az EDF Démász alvállalkozói korábban a már elavult hálózatot korszerűbbre kiépítették, de addig nem tudják beüzemelni, míg a telkeken belül a fővezeték szerelését a tulajdonos meg nem oldja – tudtuk meg Rostás Tibor településüzemeltetési ügyintézőtől.

Hat ingatlantulajdonos fordult segítségért a székkutasi önkormányzathoz, hogy a szerelési költséget rendezni tudják. Ennek eredményeként a képviselőtestület úgy döntött, hogy mind a hat igénylőnek, összesen 400 000 forintnyi segítséget nyújt. Ez az összeget kamatmentes hitelként, 2 éves visszafizetési idővel előlegezte meg az önkormányzat a tulajdonosoknak, a 100 000 forintos eljárási díjjal együtt. Ezzel minden akadály elhárult a kivitelezés gyors lezárása elől.

A területen egy korábbi beruházás már be is fejeződött. Az ingatlanokhoz vezető bekötőútra két darab új lámpatest is került, amellyel közel 400 méteres útszakasz lett biztonságosabb. Ezen fejlesztésekhez a székkutasi önkormányzat 300.000 Ft-tal járult hozzá, és éves szinten várhatóan 100.000 Ft kiadást jelent a közvilágítási hálózat fenntartása.

Forrás: Kutasi Hírek