Tizenöt kiscsoportossal kezdi meg a nevelési évet a székkutasi óvoda. Kecskeméti Károlyné, a HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda Gregus Máté Székkutasi Tagintézmény óvodavezetője az évkezdésről tájékoztatta portálunkat.

Az óvodai beiratkozás már májusban megtörtént, így ma már biztos, hogy közel ugyanakkora létszámmal indítják a nevelési évet, mint amivel májusban zárták – tudtuk meg Kecskeméti Károlynétól. Az óvoda vezetője elmondta, beiratkozáskor a szülőknek az anyakönyvi kivonat mellett a lakcímkártyát is magukkal kellett vinni, de az évkezdésről augusztus 29-én tájékozódhatnak.

A „Nyitva van az ovikapu” elnevezésű nyíltnapon az intézményben a szülők és a gyerekek megismerkedhetnek az épülettel, a csoport szobákkal, megkapják a jelüket, emellett az óvónők és a dadusok is bemutatkoznak. Előzetes családlátogatáskor az óvónők már megismerkedtek a szülőkkel, akik segítségével bepillantást nyerhettek a gyerekek életébe. Minden ilyen találkozón megbeszélik a szülőkkel, hogy mi történt a leendő kiscsoportosok életében beiratkozásig.

A leendő ovisok életében a szeptember elhozza a változást: kiszakadnak a megszokott környezetükből, ezt az elválást könnyítik meg azzal, hogy otthonról elhozhatják kedvenc játékukat, így segítve a beilleszkedést.

A mese, az ének, a mozgás és a beszélgetések minden naposak a székkutasi intézményben, a különbség az időtartamban van – tudtuk meg Kecskeméti Károlynétól, aki hozzátette a kiscsoportban a foglalkozások ideje fokozatosan, hosszabbodik, míg eljutnak arra a pontra, mikor már a gyerekek kérik a meséket. Körülbelül két hónap kell ahhoz, hogy a kiscsoportosok megszokják az intézmény napirendjét.

Az óvodavezető elmondta, az intézmény már reggel 6 órától várják a gyerekeket. A 8 óráig tartó gyülekező alatt az ovisok szabadfoglalkozáson játszhatnak, rajzolhatnak, majd értük jön az óvó néni, és a csoportszobában folytatják a foglalkozásokat. A tízórai után koncentrációs gyakorlatként mesét hallgatnak – ismertette a naprendet az óvodavezető, akitől megtudtuk, hogy egy – egy történetet 10 napig dolgoznak fel.

A székkutasi óvodában szinte minden készen áll a gyerekek fogadására, még az udvaron végeznek munkálatokat, ahol lefestik a mászókákat, illetve virágosítanak. Kecskeméti Károlyné úgy tudja, hogy a HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda Gregus Máté Tagintézmény sikeresen pályázott udvari játékokra, valamint a székkutasi intézmény Zöld Óvoda névvel nyújtott be pályázatot, amit ha pozitívan bírálnak el, akkor a munkára nevelés eszközeivel gyarapíthatják készleteiket.

Forrás: promenad.hu