Székkutas Község Önkormányzata 2011-ben hirdette meg az önerős járdaépítési programját a székkutasi polgárok részére. A program keretében az ingatlanok előtti járdaszakaszok építéséhez szükséges építőanyagot (cement, sóder, homok) az önkormányzat biztosította, az ingatlan tulajdonosok pedig az építőanyag elszállításával és a beépítéshez szükséges gépi és kézi munkaerővel járultak hozzá a házuk előtti járdaszakasz megújításához.

2011-ben, mintegy 28 ingatlan előtti járdaszakasz újult meg, összesen: 632 517 Ft értékben, azonban sajnos maradtak olyan ingatlanok, melyekre az önkormányzat, már nem tudta biztosítani az építőanyagot.

A 2012-es évben ezek, a tavalyi évről áthúzódott járdaszakaszok is javításra fognak kerülni, összesen 32 ingatlan esetében, mintegy 1 511 137 Ft összegben.

Székkutas Község Önkormányzata részéről, Szél István polgármester minden, a járda felújításban érintett ingatlan tulajdonosával megállapodást kötött, melyben a tulajdonos vállalja, hogy a részére megállapított építőanyag felhasználása az adott járdaszakaszon történik meg.