Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatás a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról
 
Azon gyermekek, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket:
 
- Számukra kötelező beiratkozni.
- A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére postai úton. A postai értesítések a kézbesítéstől függően várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni.
- A kötelező felvételt biztosító óvoda (lakóhely szerint) a fenntartójától kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
- A felvételről írásban értesítést kap a szülő.
- Tehát aki a lakóhelye szerinti óvodába szeretne járni, annak a szülőnek teendője nincs.
 
Aki nem a lakóhelye szerinti óvodába szeretne iratkozni:
 
- Az Oktatási Hivatal postai értesítője alapján szülői szándéknyilatkozatot juttat el a kiválasztott intézménynek.
- Értesítést kap az intézménytől a beiratkozási beosztásról.
- Az intézmény 2020. április 30-áig döntést hoz, majd értesíti a szülőt és a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.
 
Azon gyermekek, akik 2020. szeptember 1. után töltik be a harmadik életévüket:
 
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kimondja:
"8. § (1)Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
- A fenntartó által kiír óvodai beiratkozás időpontja: 2020. április 27-28.
- Menete: Óvodai felvétel iránti kérelem kitöltése és eljuttatása az óvodába 2020. április 28-ig.
- A védőnői lista alapján – akik 2020. december 31-ig betöltik a harmadik életévüket, azok számára – a nyomtatványokat eljuttatjuk a postaládába, illetve megtalálhatók Székkutas Község honlapján (www.szekkutas.hu).
- A kérelem kitöltésénél figyeljen mindenki az 5. pont második soránál lévő dátumra. A felvétel kért időpontja igény szerint, de 2020. szeptember 1-jétől várjuk a gyermeket.
- A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
- A kitöltött kérelmeket várjuk az óvoda postaládájába vagy e-mailben.
- A felvételről írásban értesítést kap a szülő.
- Kérünk mindenkit, hogy aki a következő nevelési évben óvodánkba szeretne járni, feltétlen töltse ki és küldje el az Óvodai felvétel iránti kérelmet, hogy a létszámhoz tudjuk igazítani az óvodai csoportok indítását!
 
Bármilyen kérdés felmerül, az óvoda telefonszámán vagy e-mail címén szívesen adunk felvilágosítást.
 
Aki tartani szeretné velünk a kapcsolatot, telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségét megadhatja, elküldheti.
 
Szeretettel fogadunk minden jelentkezőt!
 
Az óvodai felvétel iránti kérelem az alábbi linkre kattintva érhető el:
http://szekkutas.hu/documents/%C3%93vodai_felvetel_iranti_kerelem.pdf
 
Székkutas, 2020. március 31.
 
Lázár Judit óvodavezető
 
Székkutasi Líbor Ilona Óvoda
6821 Székkutas, Murgács Kálmán u. 20.
Tel: 30/2780171
e-mail: ovoda@szekkutas.hu