A legnagyobb óvatosság, odafigyelés mellett is bárki válhat áldozattá. Valamennyi veszélyhelyzetre, bajra képtelenség felkészülni, azonban fontos, hogy mi magunk lehetőség szerint mindent megtegyünk, hogy ne váljunk sértetté, áldozattá. Napjaink büntetőpolitikájának is egyik kiemelt feladata a bűnözés okozta káros hatások csökkentése és a bűncselekményeket elszenvedő személyek társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmeinek enyhítése. Kifejezésre kell juttatni, hogy a társadalom, a közösség, a különféle szakmai és civil szervezetek szolidárisak az áldozatokkal. Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját. E nap azóta a bűncselekmények áldozatainak napja, melyet 1993-tól Magyarországon is megtartanak.

Az állampolgárok az elmúlt esztendőben főként vagyon elleni deliktumok sértettjei voltak. Ebben nagy szerepet játszik, hogy a rendszeres figyelemfelhívás ellenére sem vagyunk elég körültekintőek, nem fordítunk kellő figyelmet egymásra, saját értékeik megóvására. Különösen jellemző ez az alkalmi illetve zseblopások esetében. Az alkalmi lopásoknál a sértett értékei leggyakrabban nyitva hagyott gépjárműből, iskolai vagy kórházi szekrényből, őrizetlenül hagyott táskából, bevásárlókocsiból tűntek el.  Lakásbetörések tekintetében kiemelten veszélyeztetettek a gyenge mechanikai védelemmel ellátott ingatlanok, tárolók, valamint a hétvégi házak, zártkerti ingatlanok és tanyák. Jellemző áldozati magatartás, hogy az érintettek sokszor még az alapvető vagyonvédelmi intézkedéseket is elmulasztják.   Ugyanakkor a környezet közömbössége is sok esetben hozzá járul egy-egy bűncselekmény bekövetkeztéhez.

Illetékességi területünkön 2012-ben az ismert természetes személy sértettek száma 10 343 fő volt (12 146-ról), ami az előző évhez viszonyítva 14,8 %-os csökkenést jelent. A sértettek 61 %-a férfi, 39 %-a nő volt. Ki kell azonban emelni az időskorú sértettek arányát. Megállapítható, hogy ezen korosztály esetében a statisztikában bizonyos fokú emelkedés tapasztalható. A 60 év felettiek elsősorban vagyon elleni bűncselekmények (besurranásos illetve alkalmi lopás, trükkös lopás, csalás) szenvedő alanyai voltak, amelyhez a részükről mutatkozó túlzott bizalom jelentősen hozzájárult.

A bűnmegelőzésnek továbbiakban is egyik legfontosabb eszköze a figyelemfelhívás, a különböző fórumokon történő prevenciós fellépés, a legmegfelelőbb biztonságtechnikai eszközökkel, lehetőségekkel történő megismertetés. A „Csongrád megyei összefogás az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés érdekében” című (TÁMOP 5.6.1.C-11/2-2011-0023) nyertes pályázattal a Csongrád Megyei Kormányhivatal, és a Személy és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara mellet konzorciumi tagként a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság is jelentős erőt, eszközt és pénzt tud fordítani a veszélyeztetett korosztályok, csoportok önvédelmi mechanizmusának sokirányú fejlesztésére.

barka@csongrad.police.hu

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!

Rendőrségi segélyhívó: 107

Központi segélyhívó: 112

TELEFONTANÚ: 06/80/555-111