Megkezdődött a Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító projekt, melynek várható befejezése 2014. november 30. A projekt célja a társulás projektcsoportjához tartozó települések vízminőség-javító fejlesztésének végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása. A projekt a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0044 címet viseli.

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtott be, mely 2012. március 29-én támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés 2012. június elsején lépett hatályba. A projekt megvalósítás kezdő időpontja
2012. július 10., várható befejezése 2014. november 30.

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 80,4 %-a, legfeljebb
1 344 209 175 Ft. A projekt elszámolható költségeinek finanszírozása a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik. A támogató által elfogadott projekt összköltség
1 671 475 878 Ft.

A pályázat célja Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás projektcsoportjához tartozó települések ivóvízminőség-javító fejlesztésének végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása. Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében kötelezettséget vállalt az Európai Közösség által 1998-ban elfogadott emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv érvényesítésére. A hazai feladatokat az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet szabályozza. A 2010. február 19-én megalakult önkormányzati társulásban résztvevő valamennyi tagtelepülés rendelkezik a rendeletben meghatározott komponensek (arzén, ammónium) valamelyikének határérték feletti előfordulásával a szolgáltatott ivóvízben, amely indokolttá teszi a projekt végrehajtását.

A fejlesztés során alkalmazandó műszaki megoldás, a saját vízbázisra alapozott, ún. önálló megoldás, eszerint a helyben, kutakkal felszínre hozott rétegvizet, nyersvizet hozzák előírás szerinti állapotba. A beruházás összesen nyolc vízellátó rendszer önálló fejlesztését foglalja magába: Hódmezővásárhely, Batida, Erzsébet, Kútvölgy, Szikáncs, valamint Mártély települések vízellátó rendszereinek önálló fejlesztését, továbbá Székkutas és Kakasszék-Erzsébet Kórház vízellátó rendszerének önálló fejlesztése során a külterületek ellátására távvezeték épül.