Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe jutott települések jogcímén pedig több mint 850 ezer forinthoz jutott Székkutas. Ha a két ünnep között juttatott összegeket összeadjuk a tavaszi 10 millió és az őszi 13 millió forintos segítséggel, akkor több mint 30 millió forintot kapott a község. Ezen felül a belvíz elleni vis maior támogatás közel 2 millió forint volt.

A támogatások döntő többségét számlakifizetésre, iskolafenntartásra és településüzemeltetésre ment el, valamint ennek egy részéből lett finanszírozva az a szociális segítség, amelyben a közelmúltban székkutasiak részesültek (faosztás, élelmiszerosztás).

Ezzel az önkormányzat mérlegét pluszosra sikerült zárni, és nincs az önkormányzatnak 30 napon túli tartozása, ami a mai világban példamutató – jelentette ki Szél István.

Forrás: Kutasi Hírek