Jól halad a székkutasi csatornázás, a település közel tízmilliót nyert önhiki pályázaton, és meghatározták a település pályázati céljait is a képviselőtestület hétfői, rendes ülésén. Szél István polgármester arról is tájékoztatott, hogy a háziorvosi ellátás kérdése is rendeződött a településen.

http://static.promenad.hu/article/11/57/89/cb39365b357acc366cc70521f7d73c5c_normal.jpg

A területek tulajdonosai hozzájárulásainak beszerzése folyik a székkutasi csatornapályázat kapcsán – tájékoztatta napirend előtt Hunyák Zsuzsanna jegyző a képviselőket a testület hétfői ülésén, ahol Szél István bejelentette: 9, 7 millió forintot nyert a testület a hátrányos helyzetű települések állami pályázatán.

A Vásárhelyi és Vidék Jövőjéért Egyesület munkaszervezetének vezetője, Benkő Zsolt arról informálta a grémiumot, hogy 70 millió forintra pályázhatnak a településen turisztikai fejlesztésekre. A célterületek között vannak a szálláshelyek bővítése és korszerűsítése, gyermek- és ifjúsági turizmus fejlesztése, valamint a bor- és vadászati turizmus is. Itt pályázhatnak nonprofit szervezetek és a külterület is, és a pályázat itt 65 százalékos támogatást biztosít, a beadás július 1-től 31-ig lehetséges.

http://static.promenad.hu/article/11/57/89/7c6532f57f34621acc30861ca3b49ccf_normal.jpg

Szeptembertől falufejlesztési célokra nyílik meg pályázati lehetőség – mondta el Benkő Zsolt -, elmondva, hogy ebből a pályázatból a piac környéke rendezhető Székkutason. Szél István hozzátette: mivel a civil szervezetek támogatása 100 százalékos, a beruházások nagyobbik részét érdemes rajtuk keresztül végezni, mivel ha az önkormányzat a pályázó, az áfa visszaigénylésére nem jogosult.

http://static.promenad.hu/article/11/57/89/207016c337c558b831d7b49f852da802_normal.jpg

E pályázat keretében újulhat meg a lovas pálya és a sportcsarnok is. A köztemető környékének felújítására, az út kőburkolattal ellátására, a szemételhelyezés megoldására és parkoló kialakítására is pályázna falu, de a sportpályát is felújítanák. Táblákat helyezhetnek ki pályázati támogatással, és még a katolikus templom felújítása is forrást nyerhet. A polgármester hangsúlyozta: már most el kell kezdeni a tervek kidolgozását. Benkő Zsolt hozzátette: a munkaszervezet júliusban Székkutason fog fogadóórát tartani, hogy segítsen az anyagok összeállításában és a tanyafejlesztési program anyagainak is elkészítésében. Az ősszel a Leader pályázatokat is ki fogják írni – tette hozzá, amely további lehetőségeket jelenthet Székkutasnak.

Rostás Péter alpolgármester hozzátette: a lovas pálya nem jó helyen van, és a helyi lovassport már kinőtte. Szél István erre reagálva elmondta: erről a kérdésről a lovas egyesülettel is egyeztetni kell, és hozzátette: az egészségház környéke parkosítható lesz, és a nyílászárók cseréjét is megoldhatják, s hozzátette: úgy tűnik, pénz van, ötletek már kevésbé. Az azonban tudni kell, hogy azokat az épületeket, amelyben önkormányzati kötelező feladatot látnak el, nem lehet felújítani, azonban azok környékére, járdáinak karbantartására adhat segítséget a pályázat.

Az Oncsa-házat, amelyben most a falumúzeum működik, adják el, a befolyó összegből a település központjában, a régi épületben alakítsák ki a gyűjteményt – javasolta Sajti Mihály képviselő. Szél István inkább a az Oncsa-házat fejlesztené, míg a régi falumúzeumi épületet nem fejlesztené. Rostás Péter a javasolt, régi épületről elmondta: a teteje beázik, a vert fal átázott, a mennyezet is beszakadt, lehet, hogy jobb lenne elbontani.

http://static.promenad.hu/article/11/57/89/4b620344776f6b360d17329e2af6d634_normal.jpg

Szél István felhívta a figyelmet, hogy 170 millió forint elköltésére van lehetőség, amelyet hatékonyan kell megoldani. A pályázati célokkal a testület tagjai egyetértettek.

 Civil szervezetek nem élhetnek az önkormányzat nélkül, de az önkormányzat sem élhet a civil szervezetek nélkül – szögezte le Kovácsné Rostás Erzsébet kulturális tanácsnoki munkájáról szóló beszámolója során, amelyben elmondta: a település megalakította kulturális kerekasztalát, és eredményesen zárták a Gregus évet. Összegyűjtötték a civil szervezetek programtervezeteit, és tájékoztatták róluk a település lakóit, és kiküszöbölték a programok közötti átfedéseket. Képviseltették magukat a nagymágocsi civil találkozón, hagyományőrző programjaikat megtervezték és koordinálták a csoportokat. Együttműködnek az iskolával, amely műsort ad a települési ünnepségeken, és a kulturális tanácsnok a település kulturális csoportjait számba vette: 19 civil csoport működik a településen, közülük heten bejegyeztették magukat, a nem bejegyzett csoportok viszont az olvasókörön keresztül juthatnak pályázati támogatáshoz. Jó kapcsolatot épített ki a vásárhelyi és a régió csoportjaival, szervezeteivel, amelyek több új lehetőséget hoztak a kutasi szervezeteknek. A tanácsnok rámutatott: a civil csoportok egyre inkább érdeklődnek egymás tevékenysége iránt, és szívesen csatlakoznak a település rendezvényeihez. A vezető kiemelte a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ által majdan nyújtandó lehetőségeket, és Szabó Emese már dolgozik a Piroska című regény színpadi adaptációján is, és támogatták a Mezi fesztiválon bemutatásra kerülő Labozár Antal-kötet, az Egy prímás vallomásai megjelentetését.

Szél István polgármester felhívta a figyelmet a fiatalabb korosztály összefogására, az ő kulturális céljainak megvalósítására is, amely új irányt adhat a civileknek, és kijelentette: hiányossága a településnek, hogy nem tudják, hogy most hol vannak a világban egykori székkutasiak, ezért érdemes lesz megszervezni az elszármazottak találkozóját, és a képzőművészeti tábor szervezésében is lát lehetőségeket a település vezetője. Tervezik továbbá egy székkutasi online fotó-bázis kialakítását, amelybe a kutasiak tölthetik fel régi fényképeiket, de megvalósíthatónak nevezte a régiség kiállítást, amely során a helyiek mutathatnák meg családi ereklyéiket a többi lakosnak, vagy a más településekről ide érkezőknek.

Rostás Péter alpolgármester a helyi Karitász működését emelte ki, míg Sajti Mihály megköszönte a civilek által végzett munkát, és az őket összefogó tanácsnok tevékenységét. A polgármester hozzátette: a civil szervezetek számára külön épület kellene, a művelődési központ erre nem minden esetben felel meg.

Hunyák Zsuzsanna jegyző a helyi adóbevételekről tartott beszámolójában elmondta: az adónemek emelkedésével nőtt a bevétel is, és látható a hatékonyabb behajtás eredménye is. 42 millió volt a három adóból befolyt összeg. A behajtás, az inkasszálások folyamatosak, 6-7 millió forint kintlévősége van az önkormányzatnak. A kommunális adó 95 százalékban teljesült. A gépjármű adó az idén még a településen marad, várható, hogy ez később elvonásra kerül. Az adóbevételekből látható a szolgáltatások javulása, az ingatlanadóról bár gondolkoztak, de eltekintettek a bevezetéstől. A gépjármű adók behajtását segítik az értesítések, amelyek a rendszám elvételével fenyegetik a tulajdonosokat í jelentette ki a polgármester.

A külterületi földutak karbantartása kapcsán a mezőgazdasági bizottság polgárjogi egyesület megalakítását javasolta, amelybe a gazdák és tanyatulajdonosok is belépnének. Szél István kijelentette: nem támogatja a bizottsági javaslatot, amely az önkéntességre alapul. Vannak gazdák, akik minden eső után traktorral járnak az utakon, ebből komoly igazságtalanságok származhatnak annak kapcsán: mikor melyik utat gléderezzék, és hogy kinek, mennyi pénzt kell majd befizetni. Szél István javasolta: legyen kötelező a hozzájárulás, és felhívta a figyelmet: az önkormányzat jelentős összeggel segíti az utak karbantartását. Végül úgy döntöttek, megpróbálják a társulás létrehozását, és felveszik a kapcsolatot a földhivatallal és a vadásztársasággal is.

Hunyák Zsuzsanna jegyző a mázsaház működtetéséről szóló beszámolójában elmondta: 150 ezer forint nyereséget termelt az elmúlt öt hónapban, ezért Szél István javasolta: a az eredményből a tisztasági meszelést és a csövek festését oldják meg. A jegyző a gyermeklétszám alakulásáról kijelentette: az országos népesség fogyás itt is jelentkezik óvodásoknál és iskolásoknál, két évtized alatt a felére csökkent, és 20-30 gyermek nem a helyi általános iskolába jár. Szél István kérte: a halálozások adataival egészítsék ki az elemzést.

A település belép a Szántó Szövetségbe, hogy megrendezhesse az augusztus 4-i szántóverseny, és vállalták a rendes tagság díjának kifizetését. Sajti Mihály képviselő javasolta: a versenyre az önkormányzat adjon különdíjat egy székkutasi induló részére.

Két önkormányzati lakás bérletét hirdeti meg az önkormányzat, és a regionális ivóvíz javító program társulásához is csatlakozott a település: az 1,6 milliárdos program – amelyből kutas több százmillió forinttal részesül - teljes támogatást élvezhet, de 720 millió forint előfinanszírozásra van szükség. A feltételeket a testület elfogadta. A testület nyilvános ülése véget ért, legközelebb rendes ülés szeptemberben lesz a településen.

A testületi ülést követő beszélgetésen szóba került a település háziorvosi ellátási helyzete. Szél István polgármester elmondta: a nagymágocsi dr. Poszert Józseffel kötöttek szerződést a nyolcszáz lakost számláló praxis ellátására, egyelőre négy hónapra. Az eddigi tapasztalatok szerint az új orvost elfogadták a kutasiak, és jól működik az ügyeleti rendszer is.

Forrás: promenad.hu