A Székkutasi Kismackó Családi Bölcsőde 2019/20. nevelési évére vonatkozó beiratkozás időpontját Székkutas Községi Önkormányzat, mint fenntartó az alábbiak szerint határozta meg:


A beiratkozás időpontja és helyszíne:
2019. április 25. 8.00-16.30
2019. április 26. 8.00-16.30
Pótbeiratkozás:
2019. április 29. 8.00-16.30

A beiratkozás helye: 
Székkutasi Kismackó Családi Bölcsőde (6821 Székkutas, Murgács Kálmán u. 20.)


A beiratkozással kapcsolatban Ambrus Edit, a családi bölcsőde szakmai vezetője az illetékes. A beíratás a szülők személyes jelenlétében történhet. 


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).