Székkutas Község Önkormányzata ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tüdőgondozó Intézet 2018. január 29. és 2018. február 1. között tüdőszűrést tart a településen!
 
A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó szabályok a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet, továbbá a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítés díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) korm. rendelet alapján:
40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe
40 éves kor alatt:
o a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 1.700 Ft
o Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehető
 A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 1.700 Ft.
Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő vizsgálatért, ha annak igénybevételére a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. Törvény 2.§. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.   A törvény hatálya alá tartozó szakképzési intézmények:
• szakközépiskola
• szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát
• felsőoktatási intézmény
A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a vizsgálatkérő oktatási intézmény iskolaorvosának beutalója szükséges.
 
A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alkalommal igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban az esetben tudják elvégezni, amennyiben rendelkeznek a mobil szűrés helyszínén állandó vagy ideiglenes lakcímmel.   Ennek hiányában szíveskedjenek felkeresni a lakóhelyük szerint illetékes tüdőgondozó intézetet.
A térítésköteles foglalkozás-egészségügyi tüdőszűrést valamennyi szűrésre jelentkező biztosított részére elvégezzük. Térítési díj: 1.700 Ft.
 
Tüdőszűrés térítési díjának befizetése:
A tüdőszűrés térítési díját a szűrőbuszon készpénzzel kell kifizetni, a szűrővizsgálat elvégzése előtt. A szűrőbusz dolgozói számlát állítanak ki a befizetésről, melynek első példányát megkapja a szűrésre jelentkező páciens.
 
Szűrési időpont:
 
2018. 01. 29. Hétfő 10:00 - 14:00
2018. 01. 30. Kedd 10:00 - 14:00
2018. 01. 31. Szerda 10:00 - 14:00
2018. 02. 01. Csütörtök 10:00 - 14:00
 
Szűrés helyszíne: Művelődési Ház előtt
 
FONTOS! A szűrésre jelentkezők a TAJ kártyájukat (betegbiztosítási kártya) és a lakcímkártyájukat szíveskedjenek magukkal vinni a tüdőszűrésre!
 
A várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést nem vehetik igénybe!
 
A szűrővizsgálatokat a lakosság egészségének megőrzése és a betegségek korai felkutatásának érdekében végzik!