Székkutas Község Önkormányzata a Belügyminiszter döntése alapján 2016. évben is támogatást kapott szociális célú tűzifa beszerzésére.
Ezúton adunk tájékoztatást arról, hogy milyen feltételek megléte esetén nyújtható kérelem – az önkormányzati rendelet értelmében – szociális célú tűzifa támogatásra:

- akinek családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,-Ft), egyedül élő esetében a 250 %-át (71.250,-Ft), a jövedelmeket megfelelő módon igazolni kell így pl. nyugdíjszelvény, kereseti igazolást stb.

- a kérelmet háztartásonként csak egy személy nyújthatja be

- az elbírálásnál előnyben részesül az a kérelmező, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott települési támogatásra jogosult vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Igényléseiket az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújthatják be 2016. december 14. napjáig a Székkutasi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában.
(A nyomtatványt személyesen lehet kérni, vagy az önkormányzat www.szekkutas.hu honlapjáról tölthető le.)

A kérelmek elbírálása Székkutas Község Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottságának hatáskörébe tartozik.
A hatáskör gyakorlója az igényeket a rendelkezésre álló tűzifa erejéig bírálja el.
Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa juttatható.

A kérelem az alábbi linkre kattintva töltehő le:

http://szekkutas.hu/documents/KÉRELEM_SZOCIÁLIS_CÉLÚ_TŰZIFA_TÁMOGATÁSHOZ_2016..doc