2012-ben már – más településekhez hasonlóan – alkotott a székkutasi önkormányzat is egy rendeletet a tiltott közösségellenes magatartásokról, ezt azonban az országban mindenhol az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította, megsemmisítette azokat a törvényi rendelkezéseket, amelyek erre lehetőséget adtak. 2013-ban azonban lehetőséget biztosítottak arra a törvények, hogy az önkormányzat meghatározhassa rendeletben a közösségi együttélés alapvető szabályait és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.

A képviselő-testület március 25-i ülésén alkotta meg a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletét. Ezen belül a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokat három csoportra osztotta: a közterületekre vonatkozó szabályok megsértése, a második a fásszárú növények védelmével, a harmadik pedig az állattartással kapcsolatos magatartásokra vonatkozik – tájékoztatta lapunkat Hunyák Zsuzsanna.

A jegyző asszony konkrét példákra is kitért. Ha valaki a településen közterületet engedély nélkül vagy engedélyben foglaltaktól eltérően használ, jogi következményei lehetnek. Nagyon fontos az ingatlan előtti járda illetve a járda és úttest közötti terület és az árok tisztán tartása, télen a hó eltakarítása és a járda csúszásmentesítése, ezek elmaradása szankciót von maga után. Szabályt sért, aki közterületen települési szilárd hulladékot tárol illetve szennyvizet. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha valaki boltok, üzletek előtt vagy közterületen szeszesitalt fogyaszt.

A második csoportba tartó szabályokat sérti, ha valaki közterületen engedély nélkül fát kivág, vagy a fakivágási engedélyben előírt telepítési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, illetve ha a közterületen lévő fa nyeséséről nem gondoskodik, vagy ha a telepített őshonos növényeket károsítja.

Az állattartással kapcsolatosan az állati hulla közterületen való elhelyezése, az állat közterületen való legeltetése vagy közterületre való felügyelet nélküli kiengedése, illetve ebek bekerítetlen ingatlanon tartása is jogi következményeket von maga után.

Ezek a cselekmények 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal illetve 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatóak, az eljárások bejelentésre illetve hivatalból indulhatnak. A közterületeket az önkormányzat ellenőrzi, ha olyan dolgokat észlelnek, akkor el kell, hogy járjanak, illetve akkor is, ha valaki bejelentést tesz.

Hunyák Zsuzsanna megjegyezte, ezek a magatartások nem jellemzőek a településre, nem nagy számban fordulnak elő, de még szebb lesz Székkutas, ha be tudják tartatni a rendeletet.

Forrás: Kutasi Hírek