2013. január 1-jén a közigazgatás nagy átalakításának részeként életbe lép a járási rendszer, amely alapján Csongrád megyében 7 járás kezdi meg működését. Január 2-án minden járási központban elindul a munka, az okmányirodák ugyanabban az időpontban nyitnak, mint eddig, és zavartalanul fogadják az ügyfeleket. 
 
Az új rendszertől a kormányzat egy hatékony, gyors, takarékos és ügyfélbarát szemléletű, részrehajlás nélkül működő közigazgatást vár el, ahol az ügyintézők nem a burjánzó bürokráciát s a hivatalnokokat, hanem az ügyfeleket, a polgárokat szolgálják. Az következőkben összefoglalva közzétesszük mindazokat a változásokat, amelyekkel a Csongrád megyei állampolgárok a napi ügyintézés során január 1-től találkozhatnak. 
 
Az államigazgatás átalakításának célja, lényege: 
 
Mint ismert, a járások kialakításáról tavaly szeptemberben döntött a kormány, a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam kialakításának egyik fontos állomásaként. „A közigazgatás az emberekért van” – fogalmazta meg Magyary Zoltán, a közigazgatás-tudomány külföldön is elismert alakja mintegy 70 évvel ezelőtt. A jelenlegi átalakítás célja ennek az alapelvnek a megvalósítása. Olyan ésszerű változtatások által történik mindez a gyakorlatban, mint az önkormányzati és állami feladatok szétválasztása, de szintén kiemelt elvárás az új rendszerrel szemben, hogy a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel és ügyfélközpontúan működjön a jövőben a területi közigazgatás.
 
Az állam az elmúlt húsz évben „kényelmi szempontok” miatt számos állami feladatot telepített elsősorban a jegyzőkhöz, azonban ez túlterhelte a települések hivatali szervezetét. A jegyzők, kivételesen polgármesterek által ellátott hatósági ügyek 90 százaléka eddig is államigazgatási jellegű volt. Ez azt jelenti, hogy ekkora tömegű – az állam által áthárított – pluszfeladat hárult eddig a településekre, amely mindeddig az önkormányzatok költségvetését terhelte. Az új rendszer bevezetésével az összes államigazgatási ügy több mint 40 százaléka kerül vissza az államot képviselő járási hivatalokhoz.
 
Amit a járási hivatalokról általában tudni kell: 
 
A járási hivatalok a kormányhivatalok kirendeltségeként, az államigazgatási ügyek intézésében nyújtanak segítséget az állampolgároknak. Az eddig a jegyzők által ellátott ügyek közül elsősorban okmányirodai feladatok, a gyermekvédelmi és gyámügyek, szabálysértési ügyek, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézése került át.
 
A járási hivatal további jelentősebb feladatai még az időskorúak járadéka és az ápolási díj folyósítása, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos és a temető fenntartásával kapcsolatos ügyek.
 
Ugyancsak a járások látják majd el szinte kizárólagosan a kommunális igazgatással (pl. temetőengedélyezés), valamint a menedékjogi ügyekkel kapcsolatos feladatokat.
 
A polgári védelem tekintetében legfontosabb változás, hogy a helyi védelmi bizottság elnöke a járási hivatalvezető lett.
 
2013 januárjától az ügyfelek elsősorban az okmányirodákban kerülnek majd kapcsolatba a járási hivatalokkal. Itt elsősorban a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással és a közlekedési igazgatással kapcsolatos ügyintézés folyik majd a már jól megszokott helyen és nyitva tartási rendben.
 
Tovább egyszerűsíti majd az ügyintézést, hogy a közeljövőben a kormányablakokhoz hasonlóan itt is folyamatosan bevezetik a kétműszakos ügyfélfogadási rendet és 2013 októberétől az okmányirodák átalakulnak kormányablakokká. Így minden munkanapon 8-tól 20 óráig tartanak ügyfélfogadást a jelenleg is működő kormányablakokhoz hasonlóan.
 
Ami az új rendszerben megváltozik: 
 
A csongrádi, makói és mórahalmi okmányirodák új épületekben kaptak elhelyezést. Fontos tudni, hogy ezzel együtt a csongrádi és a makói okmányiroda telefonszáma is megváltozott. Az új címek és telefonszámok a következők:
 
Csongrádi Járási Hivatal Okmányiroda
 
Cím: 6640 Csongrád, Justh Gyula u 2/B. 
 
Telefon: 
 
(62) 561-662
személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány
 
egyéni vállalkozói igazolvány
 
ügyfélkapu
 
útlevél
 
mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
 
súlyadó miatt forgalomból kivonás
 
(62) 561-663
jogosítvány
 
Makói Járási Hivatal Okmányiroda
 
Cím: 6900, Makó, Hollósy Kornélia u 2/A
 
Telefon:
 
(62) 561-686
személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány
 
vezetői engedély, útlevél, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
 
(62) 561-684
népesség-nyilvántartó
 
(62) 561-683
gépjármű igazgatás
 
(62) 561-688
egyéni vállalkozói igazolvány, ügyfélkapu
 
Tájékoztatásul, íme, még egyszer a megye járási hivatalainak pontos címe: 
 
A járási hivatalok és az okmányirodák címei:
 
Csongrádi Járási Hivatal
 
6640 Csongrád, Justh Gy. u. 2/B.
 
Fax: (62) 561-695
 
gépjármű ügyintézés
 
Fax: (62) 561-675
 
 
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
 
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
 
Mindszenti okmányiroda: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 16.
 
 
Kisteleki Járási Hivatal
 
6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.
 
Megbízott vezetője: Darabos Orsolya Katalin
 
 
Makói Járási Hivatal
 
6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A.
 
 
Mórahalmi Járási Hivatal
 
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
 
Üllési kirendeltség: 6794 Üllés, Felszabadulás u. 40.
 
 
Szegedi Járási Hivatal
 
6724 Szeged, Huszár u. 1.
 
Sándorfalvi kirendeltség: 6762 Sándorfalva Ady E. u. 1.
 
 
Szentesi Járási Hivatal
 
6600 Szentes, Kossuth tér 6.
 
 
A járások és a szakigazgatási szervek:
 
A járási hivatalok, azonban nem csak ezeket a feladatokat fogják ellátni, hanem a helyi szintű szakigazgatási feladatok is a járási hivatalhoz tartoznak az év elejétől. Így a járási hivatalokon belül, külön szakigazgatási szervként működik a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, a járási földhivatal, a járási munkaügyi kirendeltség.
 
A járások lakosságszáma nem indokolja, hogy minden járásban működjön minden szakigazgatási szerv. Itt is, a korábban már bevált módszer szerint az egyes járási szakigazgatási szervek több járás területén is elláthatják a feladataikat. Pl. a Szegedi Járási Földhivatal illetékes a Kisteleki Járás településeire is, vagy a Szeged II. állatorvosi körzetből létrejött Kisteleki Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal látja el a Mórahalmi Járást is.
 
A járási szakigazgatási szervek a gyámhivatal és építésügyi hivatal kivételével nem új szervezetek, hanem a megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveiként működtek eddig is, csak az illetékességi területük és elnevezésük nem illeszkedett teljesen a járási szisztémához.
 
A járási gyámhivatalok, illetve Szegeden a Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal és Hódmezővásárhelyen a Járási Építésügyi Hivatal
szervezete is csak annyiban jelent újdonságot, hogy ezek a korábbi polgármesteri hivatali irodákból válnak szakigazgatási szervvé.
 
A járási szakigazgatási szervek az egyes járási hivatalokban:
 
Csongrádi Járási Hivatal
 
-   Járási Gyámhivatal
 
-   Járási Földhivatal
 
-   Járási Munkaügyi Kirendeltség
 
-   Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
 
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
 
-   Járási Gyámhivatal
 
-   Járási Építésügyi Hivatal
 
-   Járási Földhivatal
 
-   Járási Népegészségügyi Intézet
 
-   Járási Munkaügyi Kirendeltség
 
-   Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
 
Kisteleki Járási Hivatal
 
-   Járási Gyámhivatal
 
-   Járási Munkaügyi Kirendeltség
 
-   Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
 
Makói Járási Hivatal
 
-   Járási Gyámhivatal
 
-   Járási Földhivatal
 
-   Járási Munkaügyi Kirendeltség
 
-   Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
 
Mórahalmi Járási Hivatal
 
-   Járási Gyámhivatal
 
-   Járási Földhivatal
 
-   Járási Munkaügyi Kirendeltség
 
Szegedi Járási Hivatal
 
-   Járási Gyámhivatal
 
-   Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal
 
-   Járási Földhivatal
 
-   Járási Népegészségügyi Intézet
 
-   Járási Munkaügyi Kirendeltség
 
-   Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
 
Szentesi Járási Hivatal
 
-   Járási Gyámhivatal
 
-   Járási Földhivatal
 
-   Járási Népegészségügyi Intézet
 
-   Járási Munkaügyi Kirendeltség
 
-   Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
 
 
A létszámokról még egyszer: 
 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium még szeptemberben elrendelte, hogy a járási feladatok ellátására a településektől Csongrád megyében 388 köztisztviselő átvételére kerülhet sor. Ez alapján a megyei kormányhivatal járásokra lebontva az egyes járások lakosságszámának és ügyforgalmának figyelembe vételével határozta meg a létszámot.
 
Csongrádi Járás
 22 fő
 
Hódmezővásárhelyi Járás
 53 fő
 
Kisteleki Járás
17 fő
 
Makói Járás
43 fő
 
Mórahalmi Járás
27 fő
 
Szegedi Járás 
187 fő
 
Szentesi Járás
39 fő
 
Összesen
388 fő
 
Ezek a létszámok nem csak szakügyintézői álláshelyeket jelentik, hanem a funkcionális feladatot ellátó köztisztviselők is beletartoznak, (pl. pénzügyi ügyintézők, humánpolitikusok, informatikusok, - az átvett létszám egyharmada) akik nem a járási hivatalok állományába, hanem a megyei kormányhivatal szervezetébe kerültek.
 
A járási hivatalok létszáma azonban kiegészül a járásban működő szakigazgatási szervek munkatársaival is (akik nem új munkaerők, hiszen eddig is a kormányhivatal dolgozói voltak), így a járási hivatalok tényleges létszáma – a sajtóban korábban megjelentektől eltérően – a következőképpen alakul:
 
Csongrádi Járás
39 fő
 
Hódmezővásárhelyi Járás
92 fő
 
Kisteleki Járás
36 fő
 
Makói Járás
80 fő
 
Mórahalmi Járás
37 fő
 
Szegedi Járás 
299 fő
 
Szentesi Járás
81 fő
 
Összesen
664 fő
 
 
Az önkormányzatok feladata marad:
 
A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg maradjanak a települési jegyzőnél. Ahol viszont az adott ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon hatékonyan intézkedni. Az azonos szabályozók mentén lefolytatható eljárásokkal egységes ügyintézési szolgáltatási színvonal valósul meg az ország egész területén.
 
A jegyzőknél azok az ügyek maradtak, amelyekhez a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy amelyekben országosan nem egységes szabályozás és helyi mérlegelési lehetőségre is van mód. Ilyenek pl. a helyi adóval összefüggő igazgatási, az anyakönyvi és állampolgársági ügyek, a települési polgári védelmi, katasztrófaigazgatási feladatok. Továbbá az ipar- és kereskedelmi igazgatási, a birtokvédelmi feladatok, a hagyatéki eljárás, a nem alanyi jogon járó szociális ellátások, a távhő-szolgáltatási kérdések, a helyi védettséggel összefüggő környezet- és természetvédelmi, a veszélyes ebek nyilvántartásával összefüggő feladatok, az óvodáztatási támogatás.
 
A járási rendszer kialakításából reményeink szerint az ügyfelek - a cégtáblák és levélpapírok megváltozásán kívül - az egyre gyorsabb és rugalmasabb ügyintézést fogják érezni.
 
 
 
Forrás: 
 
Varga Márta
 
kommunikációs vezető
 
Csongrád Megyei Kormányhivatal
 
- www.promenad.hu -