Jövő év január 1-jétől az óvodák kivételével általános szabályként állami fenntartásba kerülnek az oktatási intézmények. A köznevelési rendszerben a fenntartói feladatok átvételével a kormány felszámolja az elmúlt évtizedekben egyre mélyülő különbségeket, amelyek miatt a szegényebb régiókban született gyerekek felnőtt életükre is kiható, hátrányos helyzetbe kerültek. Az átalakítás a gyerekek, a családok érdekét szolgálja, valódi esélyegyenlőséget teremt az iskolarendszert igazságosabbá tevő nagyobb állami felelősségvállalás.

Az állami irányítás, fenntartás alapvetően szakmai irányítást jelent, melybe beleértendő a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérének, járulékainak központi biztosítása, bérfinanszírozás, valamint a taneszköz-ellátás és a külső szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) biztosítása, szakmai továbbképzések koordinálása. A fenntartói feladatok ellátását a központi és területi szervekből álló Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi. A területi szervezeti egységek a járási tankerületek (198) és megyeközponti tankerületek (19) lesznek, melyeket az október 31-én kinevezett tankerületei igazgatók irányítanak. A tankerületek székhelye és illetékességi területe megegyezik a járási hivatalok székhelyével és illetékességi területével.

Csongrád megyében hét tankerületet hozott létre a törvényi szabályozás. A tankerület igazgatójával kapcsolatban a kinevezés, a vezetői megbízás, a megbízás visszavonása és a jogviszony megszüntetésének jogát - az elnök és a tankerület székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja véleményének kikérésével - a miniszter gyakorolja.

 A most meghozott miniszteri döntés értelmében a megyei tankerület vezetője Plesovszkiné Ujfaluczki Judit lett. Csongrádon Cseri Gábor, Kisteleken Faragó Klára, Szentesen Molnárné Tóth Györgyi, Mórahalmon Ördögné Gárgyán Mária, Hódmezővásárhelyen Tóthné Kecskeméti Katalin lett a járási tankerületi vezető. A makói tankerület vezetőjének kinevezése még folyamatban van.

\"\"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megyeközponti tankerület a megye székhelyén kezdi meg működését. Feladata kettős, hiszen egyrészt a megyében működő szakképző iskolák, kollégiumok, pedagógiai szakszolgálati feladatok, valamint pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó közoktatási intézmények vonatkozásában, másrészt – a járási tankerületekhez hasonlóan - az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatban lát el egyes fenntartói feladatokat - az alapítványi és egyházi fenntartású oktatási intézmények kivételével.

A járási tankerületi központok az illetékességi területükön működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan teszik ugyanezt.

A most kinevezett vezetők legfőbb feladata a kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal és a köznevelés egyéb szereplőivel; rendszeres jelentések és adatszolgáltatások készítése. Ennek érdekében a következő hetekben felkeresik a tankerülethez tartozó települések polgármestereit, hogy megállapodjanak az átadás-átvétel részleteiről. A települési önkormányzatok a jövőben a működtetési feladatokat látják el, így felelősségi körükbe tartozik a működtetéshez kötődő munkavállalók, alkalmazottak munkabérének, juttatásainak finanszírozása. 2012. november 15-ig kell dönteniük a 3000 fős lakosságszám alatti településeknek a működtetés vállalásáról, a nagyobb lélekszámú településeknek pedig a működtetés államnak történő átadásáról.


A pályázati felhívás szerint:

Tankerületi igazgatónak az nevezhető ki, aki az oktatási igazgatás területén szerzett legalább öt éves gyakorlattal, pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával, egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus vagy, egyetemi szintű jogász vagy közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel rendelkezik.

Az emberi erőforrások minisztere 2012. augusztus 27-én hirdette meg a megyeközponti tankerület igazgató munkakör betöltésére kiírt pályázatot. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012.(VII.27.) Korm. rendelet 5.§. alapján a tankerületi igazgatók kiválasztási eljárását követően, Balog Zoltán úr, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere hozta meg döntését.

Forrás:
Varga Márta
kommunikációs vezető
Csongrád Megyei Kormányhivatal