Október 1-jén indul a 2022-es népszámlálás. A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, általában tízévente ismétlődő adatgyűjtés, melynek révén pontos és részletes képet kaphatunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. 


A népszámlálási kérdőívet legegyszerűbben interneten lehet kitölteni október 1. és 16. között, a népszámlás honlapján, a www.nepszamlalas2022.hu oldalon keresztül. Ehhez egy 12 számjegyből álló egyedi belépési kódot juttatunk el minden háztartás részére postai úton szeptember végén.


Azokat, akik nem élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik majd fel. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.


A népszámlálás honlapja a következő linken érhető el:
https://www.nepszamlalas2022.hu