Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb.  miatt  kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő  személy vagy csoport? 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország területéről fogadja a panaszokat. A  megyei egyenlőbánásmód-referenst az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban keresheti személyesen, telefonon, vagy e-mailben: 

Dr. Kiss Éva
06 30/275-2520
eva.kiss@egyenlobanasmod.hu


Senior Center - Idősek Közösségi Központja
6721 Szeged, Eszperantó u. 1., tel: 06/62/648-132
2020. január 9-én, csütörtökön 9-13 óra között.

SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4., 18-as kapucsengő, tel: 06/70/377-5720
2020. január 17-én, pénteken 9-13 óra között,
2020. január 24-én, pénteken 9-13 óra között.

A járási ügyfélfogadás helyszíne és időpontja:

Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
6760 Kistelek, Tisza u. 1., tel: 06/62/259-440 
2020. január 28-án, kedden, 10-14 óra között.


Az egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!