A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet szerint az állattartók kötelesek saját költségükön minden 3 hónapos életkort betöltött ebet veszettség ellen beoltatni, 4 hónapos kort megélt ebet mikrochippel ellátni, féregteleníttetni. 
Az összevezetéses oltásra hozott ebek oltási könyvét „Kisállat Egészségügyi Könyv” szíveskedjenek magukkal hozni.

Az eboltás ára bruttó 4.000,- Ft, plusz féregtelenítés tablettánként 100 Ft.
Védőoltást csak mikrochippel ellátott ebek kaphatnak.

Oltások helye és ideje:

2019. május 17. (péntek)
16:00 - 17:00 óra IV. kerület 125., Vízi József tanyája

2019. május 18. (szombat)
15:00 - 16:00  óra Dózsa Gy. u., daráló
16:00 - 17:00 óra Gregus Máté u. 38. és Németh L. u. sarok

Pótoltás:
2019. május 23. (csütörtök)
15:00 - 16:00-ig Erkel Ferenc u., mázsaház

Az oltási kötelezettség elmulasztása esetén állategészségügyi bírság szabható ki.
Azt az ebet, mely életkorának megfelelő veszettségi oltásban nem részesült, a tulajdonos költségére hatósági megfigyelés alá kell vonni, mikrochippel meg kell jelölni, a megfigyelési idő leteltével be kell oltatni.