Székkutas Község Önkormányzata Pintér Sándor belügyminiszter döntése alapján 2.151.380 Ft kormányzati támogatásban részesült, amelyet 121 erdei m3 tűzifa vásárlására lehet felhasználni – tájékoztatott Hunyák Zsuzsanna jegyző.

A szociálisan rászorulók november 18-tól kérelmezhetik a tűzifát a Polgármesteri Hivatal 3. számú irodájában. Az elbírálás során előnyben részesülnek azok, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, lakásfenntartási támogatásra jogosultak, illetve akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelnek.

A szociális tűzifára irányuló kérelem 2015. január 31. napjáig nyújtható be az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Szociálisan rászorulónak azt kell tekinteni, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Ft-ot), egyedül élő esetében a 250 %-át (71.250 Ft-ot).

A szociális tűzifára való jogosultság háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg, egy háztartás maximum 5 m3 fát kaphat – ismertette Hunyák Zsuzsanna. A tűzifát 2015. február 15-ig kell kiosztani – folytatta a jegyző, aki zárásként elmondta, tavaly 80 erdei köbmétert osztottak ki, ezzel 129 családon segítettek.