KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00048 – Székkutas Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása