TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005 Székkutas község belterületi vízrendezés III. ütem

A kedvezményezett neve: Székkutas Községi Önkormányzat 
A projekt címe: Székkutas község belterületi vízrendezés III. ütem
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005
A szerződött támogatás összege: 199.997.230 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 % 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30

 

 

 

 

A projekt tartalmának bemutatása 
 
Székkutas Községi Önkormányzat a TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” c. Felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005 azonosítószámú "Székkutas község belterületi vízrendezés III. ütem” című pályázatával az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 199.997.230 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020.05.01. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.06.30.
 
A projekt indokoltsága:
 
A település életében régóta jelen vannak a vízelvezetési problémák. Székkutason meglehetősen gyakori károkozó a belvíz. Majdnem minden évben előfordulnak belvízi elöntések. A belvíz nemcsak a mezőgazdasági területeket, de a települések belterületét is veszélyezteti. A közelmúltban több alkalommal is jelentkezett a víz felgyülemlése, mely indokolttá teszi a fejlesztés szükségességét Székkutas esetében.
 
A projekt céljai: 
 
A projekt célja Székkutason olyan belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer létrehozása, mely
- az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz és a kockázatok megelőzéséhez is hozzájárul, 
- a település környezet biztonságát növeli, a környezet állapotát javítja, 
- a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettséget csökkenti, 
- a felszíni vizek minőségét javítja. 
Célja:
- a további környezeti káresemények megelőzése, 
- a település meglévő, már korábban kiépült elvezető rendszerének bővítése, csapadék és belvízelvezető csatornák, valamint azok műtárgyainak fejlesztése,
- a község népesség megtartó erejének fokozása, 
- a megfelelő lakókörnyezet kialakítása 
- a térség népesség megtartó képességének javulása.
 
A projekt szakmai tartalma: 
 
A projekt során Székkutas községben az alábbi területek csapadékvizének biztonságos elvezetése valósul meg: József Attila utca (Mágocsi út – Kossuth Lajos utca közötti szakaszon), mindkét oldalon; a Németh László utca 2. szám melletti, 47. sz. főúttal párhuzamos nyílt árok szakaszán; a Kossuth Lajos utca mindkét oldalán, továbbá az Egészségház melletti – mögötti területen, összességében 2 km-t meghaladó hosszúságban vízelvezető csatorna kerül kiépítésre.
 
A projekt eredményei: 
 
A projekt során megvalósuló vízelvezető csatorna, hossza: 2055 fm, ebből földmedrű 168 fm és burkolt: 1887 fm.
 
A projekt várható hatásai:
 
A fejlesztés hatására megvalósul a település belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. A belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

« 2020. Szeptember »
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Rendelje meg Ön is!
Pályázatok a településen