TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005 Székkutas község belterületi vízrendezés III. ütem

A kedvezményezett neve: Székkutas Községi Önkormányzat 
A projekt címe: Székkutas község belterületi vízrendezés III. ütem
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005
A szerződött támogatás összege: 199.997.230 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 % 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30

 

 

 

 

A projekt tartalmának bemutatása 
 
Székkutas Községi Önkormányzat a TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” c. Felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005 azonosítószámú "Székkutas község belterületi vízrendezés III. ütem” című pályázatával az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 199.997.230 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020.05.01. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.06.30.
 
A projekt indokoltsága:
 
A település életében régóta jelen vannak a vízelvezetési problémák. Székkutason meglehetősen gyakori károkozó a belvíz. Majdnem minden évben előfordulnak belvízi elöntések. A belvíz nemcsak a mezőgazdasági területeket, de a települések belterületét is veszélyezteti. A közelmúltban több alkalommal is jelentkezett a víz felgyülemlése, mely indokolttá teszi a fejlesztés szükségességét Székkutas esetében.
 
A projekt céljai: 
 
A projekt célja Székkutason olyan belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer létrehozása, mely
- az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz és a kockázatok megelőzéséhez is hozzájárul, 
- a település környezet biztonságát növeli, a környezet állapotát javítja, 
- a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettséget csökkenti, 
- a felszíni vizek minőségét javítja. 
Célja:
- a további környezeti káresemények megelőzése, 
- a település meglévő, már korábban kiépült elvezető rendszerének bővítése, csapadék és belvízelvezető csatornák, valamint azok műtárgyainak fejlesztése,
- a község népesség megtartó erejének fokozása, 
- a megfelelő lakókörnyezet kialakítása 
- a térség népesség megtartó képességének javulása.
 
A projekt szakmai tartalma: 
 
A projekt során Székkutas községben az alábbi területek csapadékvizének biztonságos elvezetése valósul meg: József Attila utca (Mágocsi út – Kossuth Lajos utca közötti szakaszon), mindkét oldalon; a Németh László utca 2. szám melletti, 47. sz. főúttal párhuzamos nyílt árok szakaszán; a Kossuth Lajos utca mindkét oldalán, továbbá az Egészségház melletti – mögötti területen, összességében 2 km-t meghaladó hosszúságban vízelvezető csatorna kerül kiépítésre.
 
A projekt eredményei: 
 
A projekt során megvalósuló vízelvezető csatorna, hossza: 2055 fm, ebből földmedrű 168 fm és burkolt: 1887 fm.
 
A projekt várható hatásai:
 
A fejlesztés hatására megvalósul a település belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. A belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.
Elbírálás alatt lévő pályázatokFolyamatban lévő projektekLezárt projektekTOP-1.1.3-15-CS1-2016-00020 Helyi piac fejlesztése SzékkutasonTOP-4.1.1-15-CS1-2016-00008 A székkutasi egészségház infrastrukturális fejlesztéseTOP-2.1.3-15-CS1-2016-00010 Székkutas község belterületi vízrendezés II. ütemTOP-3.2.1-15-CS1-2016-00009 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése SzékkutasonKÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00048 – Székkutas Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozásaVP6-7.2.1-7.4.1.1-16. Művelődési Ház energetikai korszerűsítéseVP6-7.2.1.4-17. - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztéseiEFOP 1.8.2-17-2017-00009 Hódmezővásárhelyi Védőháló PraxisközösségEFOP-1.5.3-16-2017-00025 „Közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében”EFOP-3.9.2-16-2017-00028 "Gyermekeink a jövő" - humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyébenTOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005 Székkutas község belterületi vízrendezés III. ütemVP6-19.2.1-84-5-17 A településen élők hasznos szabadidő eltöltését segítő fejlesztések megvalósításaMagyar Falu Program - „Temető fejlesztése”Magyar Falu Program - „Székkutas, Temetői út aszfaltozása”TOP-5.3.1-16-CS1 – A helyi identitás és kohézió erősítése Árpádhalom és Székkutas településekenVP6-19-2.1-84-4-17 - „Tisza-Maros értékei komplex kerékpáros túraútvonal kialakítása”Magyar Falu Program - "Közösségi tér kialakítása Székkutason"Magyar Falu Program - „Székkutas, Kossuth utca útépítés a 28-62. számú ingatlanok között”

« 2022. Január »
H K Sze Cs P Szo V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Rendelje meg Ön is!
Pályázatok a településen