Önkormányzati intézmények

Székkutasi Polgármesteri Hivatal
Cím: 6821 Székkutas, Béke u. 2.
Tel./fax:+3662/593-050
E-mail: titkarsag@szekkutas.hu 
 
Székkutas Község Önkormányzata által közvetlenül
nyújtott  szociális alapszolgáltatások

Cím: 6821 Székkutas, Erkel F. u. 7
Tel. szám: +3630/278-0173
E-mail cím: ono@szekkutas.hu

Tanyagondnok
Török Nándor 
Tel. szám: +3630/653-8846
 
Művelődési Ház és Könyvtár
 
eMagyarország Pont neve: Székkutas Községi Önkormányzat Könyvtára
              Csongrád megye
              6821 Székkutas
              Vásárhelyi út 14. 
eMagyaország Pont ID száma: 1425

eMagyarország Pont bemutatása: 2007 óta vagyunk eMoP (először 1, majd 2 gépet nyertünk a pályázaton). Azóta folyamatosan bővítjük szolgáltatásainkat a lakosság igényeihez mérten. Jelenleg 6 géppel üzemelő ingyenes  internet hozzáférési pont vagyunk. A heti 40 órás nyitva tartásának köszönhetően felnőttek, fiatalok és gyerekek egyaránt igénybe tudják venni. Az eTanácsadó folyamatos jelenléte biztosítja a technikai, informatikai segítségnyújtást, az ingyenes és térítéses szolgáltatások meglétét.

Honlap címe: www.szekkutas.hu

Kapcsolattartó neve: Szilágyiné Fejes Ildikó
                             telefon, fax: +3662/593-055
         e-mail címe: konyvtar@szekkutas.hu
 
Térítésmentes szolgáltatások 
számítógép  használat, 
szkennelés,
e-közszolgáltatások, 
információ szolgáltatás
 
Térítéses szolgáltatások
nyomtatás 
egy oldalas A/4: 20.-Ft
két oldalas A/4: 30.-Ft
fénymásolás
egy oldalas A/4: 15.-Ft
két oldalas A/4: 20.-Ft
egy oldalas A/3: 20.-Ft
két oldalas A/3: 30.-Ft
fax
küldés: 200.-Ft/oldal
fogadás:  20.-Ft/oldal
spirálozás
előlap, hátlap, spirál: 300.-Ft + 3.-Ft/lap

nyitva tartás:
• hétfőtől – csütörtökig: 8-12; 12,30 - 16,30 óráig
• péntek: 7,30 – 12; 12,30 - 14 óráig
• szombat: 8,00 - 10,00 óráig
• vasárnap: zárva!
 
eMagyarország centrum elérhetőségei: www.emagyarorszag.hu
Levelezési cím:      NT Nonprofit Közhasznú Kft.
           1398. Budapest, Pf. 570.
Központi telefonszám:       06-1/413-7751
Központi e-mail cím:       info@emagyarorszag.hu
 
Egészségház
6821 Székkutas, Bem u. 1.
 
Kismackó Családi Napközi
A" Kismackó " családi napközi 2009. január 1-től működik Székkutas Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának fenntartása alatt, jelenleg maximális kihasználtsággal, 11 fős létszámmal.
Az intézménybe 20 hónapos kortól, az óvodába kerülésig járnak a kisgyermekek.
Az intézmény működése nagy segítséget jelent azoknak a családoknak, ahol a szülőnek a gyermek 3 éves kora előtt van lehetősége visszamenni dolgozni, vagy akár alkalmi munkát vállalni és problémát jelent a kisgyermek napközbeni ellátása.
A kisgyermek családi napköziben tartózkodása esetlegesen enyhíthet a család nehéz anyagi helyzetén. 
A " Kismackó " családi napközi a kisgyermekek részére az életkoruknak megfelelően nyújt: nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkezést, foglalkoztatást, valamint elősegíti testi, szellemi fejlődésüket. Továbbá nagy hangsúlyt fektet a beszédfejlesztésre, a mese, vers, mondóka, ének
megszerettetésére, a mozgáskultúra és a különféle vizuális és alkotó tevékenységek fejlesztésére, játékos formában.
A gyermekek körüli teendőket két személy: Ambrus Edit és Tembelné Szatmári Edit csecsemő és gyermekgondozónők látják el, akik úgy vélik, a családi napköziben elsődleges szempont a szeretetteljes, gondoskodó bánásmód és az otthonos, családias, meleg légkör kialakítása. 

Családi Napközi címe:
6821 Székkutas, Murgács Kálmán utca 20.