TOP-5.3.1-16-CS1 – A helyi identitás és kohézió erősítése Árpádhalom és Székkutas településeken

Pályázó neve: Árpádhalom Község Önkormányzata
Projekt megnevezése: A helyi identitás és kohézió erősítése Árpádhalom és Székkutas településeken
OP név: TOP
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-5.3.1-16-CS1 – A helyi identitás és kohézió erősítése
Projekt helyszíne (régió): Dél-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Csongrád
Projekt helyszíne (település): Árpádhalom
Megítélt összeg: 35 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.12.20
Forrás: ESZA
Ország: Magyarország
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ESZA
Projekt összköltség: 35 000 000 .- HUF
Megvalósítás kezdete: 2018.02.01
Megvalósítás vége: 2022.07.31

A projekt átfogó célja, hogy a célterületen élő helyi közösség szerepvállalása megerősödjön, fokozódjon a helyi felelősségtudat, a helyi identitás és ezzel megvalósuljon az együttműködő, integráló közösség. A projekt specifikus céljai az átfogó célok elérését segítik elő: 1) A közösségfejlesztés szakmai és infrastrukturális hátterének biztosítása 2) A célterületen megvalósuló, multiplikálódó közösségi kezdeményezések és közösségfejlődés támogatása 3) A helyi tudástőke hálózatosítása és az identitás megerősítése a közösségfejlesztési célok elérése érdekében 4) A célterületen élők életminőségének megtartásával és javításával a helyi identitás, helyi kötődés fokozása a terület revitalizálódása és a megtartó képességének fokozása érdekében. A specifikus célokhoz és a projekt felhívásához szinergikusan kapcsolódó beavatkozási területeket jelöltünk ki, melyek meghatározzák a közösségi tervezésen alapuló tevékenységek lehetséges irányát is. A helyzetértékelést és az előzetes tervezést elősegítendő, igényfelmérést végeztünk, amelynek keretében egyrészt (1) struktúrált interjú formájában kérdeztük a helyi társadalmi, gazdasági, kulturális és szociális szféra szereplőit a helyi problémák és igények vonatkozásában, másrészt (2) konzultációs találkozót tartottunk a célterület lakosságának megszólaltatására. A helyi igényfelmérés alapján megállapítható, hogy a helyi lakosság elégedetlen a helyi közösség együttműködésével, igényük szerint olyan közösségi programokra volna szükség, amely javítja a hangulatot és segíti a helyiek ismerkedését. Jelezték azt is, hogy olyan biztonságos közösségi térre is szükség volna, amely a kikapcsolódásukat segíti, s ahol kulturális programok, oktatás érhető el. Többen jelezték, hogy a helyi fiatalok helybentartása nehéz, így az idősek magukra maradnak, sokszor a biztonsági kérdést is felvetik. Az interjúk során azt is jelezték, hogy a lokális kötődések erősítése szükséges, s olyan tevékenységekkel lehet ezt elérni, amelyben minden generáció részt tud venni. Mind az interjúk, mind a konzultációs találkozók megerősítik, hogy olyan életminőséget javító programokra van szükség, amely összekovácsolja a helyi lakosokat. Fontos szükségletként azonosítottuk a társadalmi beilleszkedést elősegítő, értéktudatos és befogadó helyi társadalom megteremtését is. A projekt célterülete Árpádhalom és Székkutas települések lakossága. Előbbi az aktuális statisztikák szerint 514, utóbbi 2021 fő, így a célterület teljes lakosságszáma 2535 fő. A célterület demográfiai jellemzője az országos tendenciákkal azonos, valamelyest talán kedvezőtlenebb munkaerő-piaci mutatókkal. Az öregedési mutató értékeiben mindegyik település esetében emelkedés figyelhető meg, azaz egyre növekszik 60 év felettiek aránya a gyermekkorú népességhez képest. A települések kifejezetten mezőgazdasági jellegűek, a lakosság túlnyomó többsége ebből az ágazatból él. A pályázó önkormányzatok rendelkeznek helyi esélyegyenlőségi programokkal, melyek céljaihoz jelen projekt is illeszkedik. A projekt konzorciumi formában valósul meg civil szervezet, a Puszta Ötös Térségfejlesztő Egyesület bevonása mellett. Az egyesület 4 éves tapasztalattal rendelkezik terület- és vidékfejlesztési, valamint kulturális területen. A projekt szakmai tartalmának megvalósításához közösségfejlesztőt alkalmazunk. A megvalósuló fejlesztés összhangban van Csongrád megye területfejlesztési programjával, annak stratégiai és horizontális területfejlesztési céljaival.

Végleges cselekvési terv részletező: 

http://szekkutas.hu/documents/Cselekvesi_terv_reszletezo_modositas.xlsx

Eredmények és Cselekvési Terv:

http://szekkutas.hu/documents/Eredmenyek_es_Cselekvesi_Terv.pdf

Végleges kérdőív:

http://szekkutas.hu/documents/KÉRDŐiV_vegleges_TOP_5.3.1.pdf

Rendezvénynaptár:

http://szekkutas.hu/documents/Rendezvenynaptar_TOP_5.3.1._2017-2022_modositas.xlsx

Kiadvány:

http://szekkutas.hu/documents/top_arpadhalom_szekkutas_kiadvany.pdf

Interjúösszesítő:

http://szekkutas.hu/documents/TOP5.3.1-16-CS1-2017-00010_interjuosszesito.pdf

 

Kapcsolódó galéria

Elbírálás alatt lévő pályázatokFolyamatban lévő projektekLezárt projektekTOP-1.1.3-15-CS1-2016-00020 Helyi piac fejlesztése SzékkutasonTOP-4.1.1-15-CS1-2016-00008 A székkutasi egészségház infrastrukturális fejlesztéseTOP-2.1.3-15-CS1-2016-00010 Székkutas község belterületi vízrendezés II. ütemTOP-3.2.1-15-CS1-2016-00009 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése SzékkutasonKÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00048 – Székkutas Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozásaVP6-7.2.1-7.4.1.1-16. Művelődési Ház energetikai korszerűsítéseVP6-7.2.1.4-17. - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztéseiEFOP 1.8.2-17-2017-00009 Hódmezővásárhelyi Védőháló PraxisközösségEFOP-1.5.3-16-2017-00025 „Közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében”EFOP-3.9.2-16-2017-00028 "Gyermekeink a jövő" - humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyébenTOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005 Székkutas község belterületi vízrendezés III. ütemVP6-19.2.1-84-5-17 A településen élők hasznos szabadidő eltöltését segítő fejlesztések megvalósításaMagyar Falu Program - „Temető fejlesztése”Magyar Falu Program - „Székkutas, Temetői út aszfaltozása”TOP-5.3.1-16-CS1 – A helyi identitás és kohézió erősítése Árpádhalom és Székkutas településekenVP6-19-2.1-84-4-17 - „Tisza-Maros értékei komplex kerékpáros túraútvonal kialakítása”Magyar Falu Program - "Közösségi tér kialakítása Székkutason"Magyar Falu Program - „Székkutas, Kossuth utca útépítés a 28-62. számú ingatlanok között”

« 2022. Január »
H K Sze Cs P Szo V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Rendelje meg Ön is!
Pályázatok a településen