Székkutasi Kismackó Családi Bölcsőde

Székkutasi Kismackó Családi Bölcsőde
 
Az intézmény címe: 6821 Székkutas, Murgács Kálmán u. 20.

Telefon: +3630/871-6552

Fenntartó neve: Székkutas Községi Önkormányzat

A fenntartó címe: 6821 Székkutas, Béke u. 2.

Férőhelyek száma: 7 fő

Ellátandó terület: Székkutas község közigazgatási területe
 
A Székkutasi Kismackó Családi Bölcsőde a gyermekek védelméről a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (Gyvt.) 2017. január 1. napjától hatályos módosítása alapján kezdte meg működését.

Alapvető célunk és feladatunk, hogy azon szülőknek, akik GYES, GYED mellett vissza szeretnének térni a munka világába, lehetőséget biztosítsunk a családi bölcsődénk keretein belül, az elsősorban 1-3 éves korú gyermekek napközbeni felügyeletére nevelésére, gondozására életkoruknak megfelelően. A ránk bízott gyermekek szeretetteljes gondozása és nevelése családias körülmények között zajlik. Fontos testi- és pszichés szükségleteik kielégítése, személyiségfejlődésük elősegítése az egészségvédelem, a szocializáció, és egyéni és társas készségeik, önállóságuk fejlődése terén. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására az alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, családias hangulatban. A gyermekekről koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodunk, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréséhez. 

Feladataink, szolgáltatásunk céljait a vonatkozó jogszabályoknak, a szakmai módszertani előírásoknak megfelelően, tudásunk folyamatos bővítésével, az alábbi feladatok ellátásával kívánjuk megvalósítani:

- segítjük a gyermeket a közösségbe való átlépés folyamatában, a szülőtől való távolság megkönnyítésében,
- segítjük az életkoruknak és önállóságuknak megfelelő személyi higiéné biztosítására szolgáló helyes szokásrendszer kialakításában; biztosítjuk az egészséges, változatos étrendet,
- segítjük a helyes táplálkozási szokások kialakításában,

- biztosítjuk a megfelelő időt és lehetőséget a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez,
- biztosítjuk az elmélyült játéktevékenység gyakorlásához szükséges légkört és feltételeket,
- biztosítjuk a szabad levegőn való tartózkodást,
- biztosítjuk a pihenéshez, alváshoz elegendő megfelelő nyugodt légkört,
- biztosítjuk a családi bölcsőde balesetmentes berendezéseinek, a személyi higiéné és egészségvédelmi előírások betartását és betartatását.
- személyes kapcsolatot tartunk és ápolunk a szülőkkel, véleményeik megkérdezésével és figyelembevételével, betartjuk a gyermekvédelmi törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok adatkezelésre, nyilvántartásra és érdekvédelemre, valamint tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásait, folyamatosan értékeljük és fejlesztjük tevékenységünket.
Kiemelt feladatunknak tekintjük a - nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott háttér biztosítása mellett - a gyermekek játékhoz való jogát.

A Családi Bölcsődében bölcsődei ellátás keretében - a Gyvt-ben meghatározott kivételekkel - a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.
Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható, ha a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, illetve, ha szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

A Székkutasi Kismackó Családi Bölcsőde ellátotti célcsoportját a 12 hónapot már betöltött, de a 3. életévét még be nem töltött gyermekek képezik.

Nyitva tartás: munkanapokon 6:00 órától 17:00 óráig.

Az élelmezést vásárolt szolgáltatás keretében biztosítjuk. 
(Vándorsólyom Kft.; székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 43.)
Az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozásával a bölcsődében ellátott gyermekek részére készült étlap alapján készülnek a napi ételek. Reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát biztosítunk az ellátott gyermekek részére.

A Kismackó Családi Bölcsődében a szolgáltatás és az étkezés térítésmentes.

Kedves Szülők!

Várjuk ötleteiket, javaslataikat a családi bölcsőde működésével kapcsolatban.

Osszuk meg a jó gyakorlatokat!

Írjanak a bölcsődei Facebook csoportba vagy a javaslataikat megoszthatják személyesen, a bölcsődei segítőkkel is.

 

Az intézmény Szakmai Programja az alábbi linkre kattintva érhető el:

http://szekkutas.hu/documents/Szekkutasi_Kismacko_Csaladi_Bolcsode_Szakmai_Program.pdf