Székkutasi Kismackó Családi Bölcsőde

Székkutasi Kismackó Családi Bölcsőde

 

Az intézmény címe: 6821 Székkutas, Murgács Kálmán u. 20.

Telefon: 30/312-5253

Fenntartó neve: Székkutas Községi Önkormányzat

A fenntartó címe: 6821 Székkutas, Béke u. 2.

Férőhelyek száma: 7 fő

Ellátandó terület: Székkutas község közigazgatási területe

 

A Székkutasi Kismackó Családi Bölcsőde a gyermekek védelméről a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (Gyvt.) 2017. január 1-től hatyálos módosítása alapján kezdi meg működését.

Településünkön 2009. január 1. óta működik Családi Napközi a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátásának biztosítására.

A Gyvt. módosítására tekintettel Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Székkutasi Kismackó Családi Bölcsőde néven bölcsődei szolgáltatásként kívánja működtetni a családi napközit.

Cél, hogy a gyermekek és a szülők általános megelégedettségére az eddigi színvonalat megtartsuk, illetve magasabb szintre emeljük, a gyermekek fejlődésének elősegítése érdekében.

 

A Családi Bölcsődében bölcsődei ellátás keretében - a Gyvt-ben meghatározott kivételekkel - a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható, ha a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, illetve, ha szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

A Székkutasi Kismackó Családi Bölcsőde ellátotti célcsoportját a 12 hónapot már betöltött, de a 3. életévét még be nem töltött gyermekek képezik.

Bölcsődénkben ellátjuk azokat a kisgyermekeket, akiknek szülei munkavállalásuk miatt nem tudják gyermekük napközbeni felügyeletét megoldani. Továbbá férőhelyet biztosítunk azoknak a gyerekeknek, akiknek szociális vagy egyéb ok miatt szükséges bölcsődei gondozás és nevelés.

Nyitva tartás: munkanapokon 6:00 órától 17:00 óráig.

Fontosnak tartjuk

  • az ide kerülő gyermekek személyiségének elfogadását, tiszteletét, szeretetét
  • a gondozást, a nevelést, szocializációt
  • a gyermeki szabadságot
  • a gyermekek mozgásszabadságát
  • a gyermekek fejlettségi szintjéhez igazodó bánásmódot

Arra vállalkozunk, hogy

  • koruknak és egyéniségüknek megfelelően gondoskodunk a gyermekekről
  • rugalmasan alkalmazkodunk a a szülők kéréseihez
  • a gyermekek érdekeinek és az adott korosztály ellátására vonatkozó szakmai elveknek megfeleően elősegítjük a gyermekek személyiségfejlődését

Intézményünknek vásárolt szolgáltatás keretében a Vándorsólyom Kft.-től (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 43.) kerül beszerzésre az élelmezés. 
Az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozásával a bölcsődében ellátott gyermekek részére készült étlap alapján készülnek a napi ételek. Tízórait, ebédet, uzsonnát biztosítunk az ellátott gyermekek részére.

 

Kedves Szülők!

Várjuk ötleteiket, javaslataikat a családi bölcsőde működésével kapcsolatban.

Osszuk meg a jó gyakorlatokat!

Írjanak a bölcsődei Facebook csoportba vagy a javaslataikat megoszthatják személyesen, a bölcsődei segítőkkel is.