Székkutasi Települési Értéktár


A Magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. sz törvény megalkotásának célja, az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása volt. A jogszabály az önkormányzatokra kötelező feladatot nem rótt, csupán lehetőségként ajánlotta a helyi (települési) értéktárak létrehozását, amely a megyei, az országos és a külhoni értéktárakkal együtt képezne egységes egészet.

 

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2015. (II.02.) sz. határozatában úgy döntött, hogy létrehozza a Települési Értéktár Bizottságot. A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. 

A határozatot az alábbi linken olvashatja:

http://szekkutas.hu/documents/Telepulesi_Értektar_Bizottsag.pdf

A Települési Értéktár Bizottság elnöke: Szabó Emese
Tagjai:
- dr. Bakos Attila
- Blaskó Jánosné
- Dovalovszki Dalma
- Libor Ferenc
- Mihály Ferenc
- Rostás János
- Rostás Péter
- Szél István

Székkutas közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a település polgármesteréhez címzett javaslatában. 

A javaslatot az alábbi nyomtatványon kell benyújtani:

http://szekkutas.hu/documents/Javaslat_a_telepulesi_ertektarba_torteno_felvetelhez.pdf

http://szekkutas.hu/documents/Javaslat_a_telepulesi_ertektarba_torteno_felvetelhez.doc

Benyújtás módja:
1.)    elektronikusan a titkarsag@szekkutas.hu e-mail címre való megküldéssel
2.)    postai úton a javaslat teljes anyagának elektronikus adathordozón való mellékletével egyetemben (6821 Székkutas, Béke utca 2.)

A benyújtás határideje: folyamatos

A javaslatokról a bizottság a benyújtást követő 90 napon belül dönt.
A bizottság a beérkezett javaslatokból állítja össze a helyben fellelhető nemzeti értékek adatainak gyűjteményét, vagyis a települési értéktárat. Ezt megküldik a Megyei Értéktár Bizottságnak, az itt összegyűjtött országos vagy nemzetközi jelentőségű értékeket küldik tovább a Hungarikum Bizottságnak, amely ebből a széles körből választja ki a hungarikumokat.

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény határozza meg:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200030.TV

 

A Települési Értéktár Bizottság által elfogadott helyi értékek: 

001. Kutasi Csárda

http://szekkutas.hu/documents/Kutasi_Csarda.pdf

002. Szélmalom

http://szekkutas.hu/documents/Szelmalom.pdf

003. Vasútállomás és őrházai

http://szekkutas.hu/documents/Vasutallomas_es_orhazai.pdf

004. Emlékház

http://szekkutas.hu/documents/Emlekhaz.pdf

005. Pusztai Emlékkeresztek

http://szekkutas.hu/documents/Pusztai_Emlekkeresztek.pdf

006. ONCSA-házak

http://szekkutas.hu/documents/ONCSA-hazak.pdf

007. Kakasszéki-tó és szanatórium

http://szekkutas.hu/documents/Kakasszeki-to_es_szanatorium.pdf

008. Fehérgárda ellenállási mozgalom

http://szekkutas.hu/documents/Fehergarda_Ellenallasi_Mozgalom.pdf