Élet az óvodában

2012-02-17 15:50:42

Az óvoda a település központjában helyezkedik el. Az épületben három csoportszoba és egy tornaszoba is rendelkezésre áll. Itt kapnak helyet az intézmény plusz szolgáltatásai, mint a logopédia és az egyéb fejlesztő foglalkozások. Minden csoportszobához külön mosdó és öltöző tartozik, így a gyerekek jobban magukénak tekinthetik a használati tárgyakat. Egy régi álom teljesült, amikor egy tágas tornaszobát is kialakítottak, amely alkalmas a közös rendezvények megtartására is. 

Kiemelt feladatnak tekintik a játékot, amely sokféle megismerési és tanulási lehetőséget biztosít a gyermekek számára. A napjainkban végbemenő társadalmi, gazdasági változások a családok életkörülményeit mélyen érintik, közvetve hatva a gyermekek fejlődésére: természettől való elszakadás, korlátozottabb lehetőségek a családon belül, megélhetési problémák, munkanélküliség stb. Mindezek felvetik a következő problémákat, amellyel nap, mint nap találkozunk: helytelen életvitel, rossz táplálkozási szokások, helytelen beszédtípus, erkölcsi normák, értékek megváltozása, lazulása, mozgásszegény életmód. 

 A nevelési célokat és feladatokat is ennek tudatában alakították ki az intézményben:

- a környezet megismerésére nevelés

- anyanyelvi és kommunikációs képességek fejlesztése

- mozgás fejlesztése

- egészséges életmód, egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása, kreativitás, önkifejezés

- hagyományok ápolása 

Érvek a célok mellett: 

A jól, tudatosan tervezett nevelőmunka jövőképet ad és mutat az óvodáskorúak társadalmának. Összehangolja a nevelés hatékonysága érdekében a szakmai, fenntartói és szülői szférát. Megerősíti és dinamizálja a helyi közéletet, a község dinamikus részévé teszi az óvodát. 

Az óvoda vezetője, Kecskeméti Károlyné és az óvodapedagógusok szeretettel várják az érdeklődő szülőket és gyermekeiket!

 

 
Az óvoda hivatalos elnevezése:
 
Líbor Ilona Napköziotthonos Óvoda
6821 Székkutas, Murgács Kálmán utca 20.
Telefon: 06-30/2780171
E-mail: szekkutasovoda@t-online.hu