Élet az iskolában

2013-01-23 10:23:33

A székkutasi intézményben 2012 szeptemberében 136 diák kezdte meg az újdonságokkal színesített tanévet.

A tanulók a mindennapos testnevelés keretében úszásoktatásra járnak Hódmezővásárhelyre, és 1. osztálytól felmenő rendszerben kiemelt angol nyelvoktatáson vesznek részt.

A társastáncot órarendbe építetten tanulják, az 1-2. osztályosok pedig néptáncra is járhatnak.

Az iskola vezetősége a falusi közösséghez igazodva a környezettudatosságra és a mezőgazdasági ismeretek megalapozására törekszik. Pályázatoknak köszönhetően a diákok a határon túli magyarlakta területekre, és erdei iskolákba is eljuthatnak.

A 2011/2012-es tanévtől a tehetséggondozás mellett a felzárkóztatásra is nagy hangsúlyt fektetnek, mentorálják a diákokat, és egyéni fejlesztéseket is szerveznek. A gyermekek teljesítményéről úgynevezett komplex mérési rendszer nyújt tájékoztatást, mely egyúttal a tanulók szociális készségeinek fejlesztésében is előrelépést jelent.

Az intézményben a tanórán kívüli foglalkozásokra is nagy figyelmet fordítanak. A tanulók választhatnak többek között rajz- és a matematika szakkör, színjátszás, kézilabda és a labdarúgás között is. Mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet. A tanulás érdekében azonban egy órát védetté nyilvánítottak, ezen időszakban szakkört nem lehet tartani.

A diákok tanulmányi eredményeit hamarosan egy elektronikus rendszeren keresztül rögzítik, így a szülők saját otthonukban tájékozódhatnak arról, hogy milyen jegyet szerzett a gyermekük.