Keressük a község legszebb húsvéti terített asztalát!

2021-04-01 11:57:58
„LEGSZEBB HÚSVÉTI TERÍTETT ASZTAL” FOTÓPÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
 
I. Szervező:
 
Jelen részvételi szabályzatban bemutatásra kerülő pályázat (a továbbiakban: Fotópályázat) szervezője Székkutas Község Önkormányzata (6821 Székkutas, Béke u. 2.) a továbbiakban Szervező. 
 
II. A Fotópályázat meghirdetésének időpontja, helye, 
a pályázaton benyújtott fotók közzététele:
 
A Szervező a jelen Szabályzatot 2021. április 01-én teszi közzé Székkutas Község honlapján és Székkutas község hivatalos Facebook oldalán.
A beküldött fotók felhasználásra kerülhetnek Székkutas község hivatalos Facebook oldalán és honlapján (www.szekkutas.hu).
 
III. A Fotópályázat résztvevői (a továbbiakban: Pályázó):
 
A Fotópályázaton székkutasi lakóhellyel rendelkező személyek nevezhetnek. 
 
IV. A Fotópályázaton való részvétel feltételei:
 
1. A Fotópályázaton történő részvétel ingyenes, nevezési, regisztrációs díj nincs.
 
2. A Pályázónak Székkutas község hivatalos Facebook oldalára kell üzenetben küldenie nevét, lakcímét, a fotót és annak címét legkésőbb 2021. április 07. 16.00 óráig. 
 
A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy: a Fotópályázat keretében beküldött fotót Székkutas Község Önkormányzata, illetve Székkutas Község Önkormányzata megbízásából harmadik fél a promóciós anyagain és honlapján időbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhatja. A nyilatkozat elküldésével a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Székkutas község hivatalos Facebook oldalán a nevét és az általa készített fotót ezen kívül a www.szekkutas.hu oldalon, kiadványaiban közzétegye. 
 
A nyilatkozat az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el:
http://szekkutas.hu/documents/Nyilatkozat_husvet.docx
 
3. A 2. pontban felsorolt nyilatkozatok hiányában a pályázat érvénytelen. A Fotópályázathoz csak a Pályázó által személyesen készített képet lehet felhasználni.
 
4. Egy Pályázó legfeljebb 1 darab fényképfelvételt küldhet be. 
 
V. A Pályaművel (fényképfelvétellel) szemben támasztott követelmények:
 
1. A fotók témája kizárólag „Legszebb húsvéti terített asztal” vonatkozású témát ábrázolhat, ami a pályázat nevéhez köthető. 
2. A fényképfelvétel természetes körülmények között, a pályázó lakcímén kell, hogy készüljön. A korrekció a teljes képre vonatkozó kis mértékű digitális módosításokból állhat. A kép egyes részeinek, illetve részleteinek módosítása nem megengedett! A fotó eredeti mondanivalóját a korrekciók nem módosíthatják. Fenti előírások megszegése a pályázatból való kizárást eredményezheti.
3. Erőszakos, provokáló, illetlen vagy politikai témájú fotóval pályázók automatikusan kizárásra kerülnek a pályázatból.
4. A feltöltendő képfájllal szemben támasztott követelmények: a fotó eredeti méretben való elküldése, valamely általánosan használt képarány (pl. 4:3, 3:2, 16:9) JPEG formátum. A fotón felirat nem helyezhető el, a fotó címét külön, az üzenetben kell megadni. 
 
VI. A Pályaművek elbírálása:
 
1. Szervező a beérkező pályaműveket a beérkezés határidejét követően felölti Székkutas község hivatalos Facebook oldalára. A legtöbb „like”-ban részesülő kép készítője közönségdíjban részesül. A beérkező képekre 2021. április 12. 16.00 óráig van lehetőség szavazni.
2. Székkutas Község Önkormányzata a promóciós anyagain felhasználásra kerülő fotókon jogosult olyan mértékű és jellegű változtatásokat végrehajtani, melyek a közzétételhez, megjelentetéshez elengedhetetlenek (szín- és fénykorrekció, képkivágás, egyéb digitális vagy nyomdai előkészítés folyamán szükséges beavatkozás), ám ezen változtatások a fotók koncepcióját és lényegi mondanivalóját nem befolyásolják.
 
VII. A Pályaművek elbírálásának eredménye:
 
A fotópályázat résztvevői tárgyjutalomban részesülnek. 
 
VIII. Egyéb tudnivalók: 
 
1. A Pályázó a jelentkezésével automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatban szereplő feltételeket.
2. Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen Szabályzat módosításának közzétételével a Fotópályázat feltételeit (különösen annak időtartamát, a jutalmak mennyiségét, típusát, a részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg a pályázatot a szabályzatban meghirdetett időpontot megelőzően befejezetté nyilvánítsa.
3. Szervező a fényképek rendelkezésére bocsátásával összefüggésben, annak megtörténtét követően minden, nem jelen Szabályzatban említett pályázói, vagy harmadik személytől származó vagyoni, vagy nem vagyoni igényt elutasít.
4. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályaművek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. Nyilvánvaló jogsértés esetén Szervező a Pályázót, vagy adott Pályaművét a Pályázatból kizárhatja. Harmadik személyek részéről felmerülő, megalapozottnak minősített jogi igények esetén Szervező azokat a Pályázóra hárítja. 
 
IX. Adatkezelés: 
 
1. A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel, kifejezett és feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve, nyilvánosságra kerüljön.
 
2. A Szervező a jelen Részvételi szabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Pályázó személyes adatait, azokat illetéktelenül harmadik személyek részére tovább nem adja.
 
X. Záró rendelkezések
A szabályzat 2021. április 01. napjától lép hatályba.
 
Székkutas, 2020. április 01.

« 2022. Január »
H K Sze Cs P Szo V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Rendelje meg Ön is!
Pályázatok a településen