Hirdetmény önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérbeadására

2020-07-13 10:26:54

Hirdetmény önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérbeadására
320/16 hrsz.

 

A hirdetmény kiírója:
Székkutas Községi Önkormányzat
6821 Székkutas, Béke utca 2. 
telefonszám: 0662/593-050
e-mail cím: titkarsag@szekkutas.hu

Hirdetmény célja, tárgya:
Székkutas Község Önkormányzata a tulajdonát képező 320/16 hrsz-ú ingatlanon lévő üzlethelyiségeit (üzlethelyiség: 40 m2 - eladótér: 30 m2, előtér, raktár: 4 m2, öltöző: 6 m2) elsősorban vendéglátói profilú tevékenység (helyi termelők bevonásával) céljából bérbeadásra meghirdeti. Az ingatlan víz, villany, csatorna közműbekötéssel ellátott.

A bérleti díj összege: 20 000 Ft + közüzemi díjak/hó

Pályázó lehet:
Pályázatot egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság nyújthat be. 

Pályázat benyújtásának helye és módja: Személyesen vagy postai úton. Székkutas Község Önkormányzata (6821 Székkutas, Béke utca 2.). 
A pályázatot cégszerűen aláírva, sérülésmentesen, lezárt borítékban 1 eredeti példányban szükséges benyújtani.

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.
A pályázatok elbírálását követően – 2020. augusztus 17. - a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázati ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó pályázó lesz a nyertes.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:
- a pályázó rövid bemutatkozása
- a folytatni kívánt tevékenység bemutatása, üzleti terv
- a helyiségben esetlegesen tervezett átalakítási munkálatok bemutatása
- esetleges referenciák
- 30 napnál nem régebbi igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem rendelkezik lejárt határidejű köztartozással

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- legalább 1 fő székkutasi munkavállaló alkalmazása
- a pályázó a megadott bérleti díjnál magasabb bérleti díjra is tehet ajánlatot
- az üzlethelyiségben tervezett átalakítás műszaki tartalma, színvonala
- a helyiségben folytatni kívánt tevékenység

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- olyan pályázó nyújtotta be azt, aki nem jogosult részt venni a pályázaton
- a pályázat a hirdetményben szereplő határidő lejárta után került benyújtásra

Egyéb információk:
- egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be
- a kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát arra az esetre, ha a kiíró megítélése szerint a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg az elvárásainak
- a kiíró az ingatlan megtekintését előzetes egyeztetés alapján biztosítja

 

Székkutas Község Önkormányzata


« 2022. Január »
H K Sze Cs P Szo V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Rendelje meg Ön is!
Pályázatok a településen