Szavazókör felülvizsgálata Székkutas község területén

2019-02-13 10:34:05
 
2/2019. (II.13.) HVI vezetői határozat
 
Tárgy: Szavazókör felülvizsgálata Székkutas község területén
 
H A T Á R O Z A T
                                             
Székkutas község Helyi Választási Iroda vezetőjeként felülvizsgálom és megállapítom, hogy a 04. számú Hódmezővásárhely székhelyű országos egyéni választókerülethez tartozó Székkutas község közigazgatási területén a 2/2013.(VII.29.) HVI határozattal kialakított Székkutas község szavazókörének száma, sorszáma és területi beosztása, valamint a szavazóhelyiség címe változatlan.
 
A településszintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör, valamint az akadálymentesített szavazókör változatlan. 
 
A szavazókör részletes leírását a határozat mellékletét képező körzetleíró lista tartalmazza.
 
Határozatomat a határozathozatal napján a Székkutas Község Önkormányzat hirdetőtábláján és Székkutas község hivatalos honlapján (www.szekkutas.hu) 15 napra közzéteszem.
 
Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (6821 Székkutas, Béke utca 2.). A fellebbezés illetékmentes.
A Helyi Választási Iroda vezetője a fellebbezést a Csongrád Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjéhez (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) terjeszti fel, aki 3 napon belül elbírálja.
A Területi Választási Iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
 
I N D O K O L Á S
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. 
 
A Ve. 351. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szavazóköri beosztást első alkalommal 2013. július 31-ig kellett kialakítani.
 
Fentiek alapján a 2/2013. (VII.29.) HVI határozattal kihirdetésre került Székkutas község közigazgatási területén működő szavazókör száma, sorszáma, területi beosztása, a szavazóhelyiség címe, valamint a település szintű lakóhellyel rendelkező, illetve a mozgáskorlátozott választópolgárok számára kijelölt akadálymentesített szavazókör címe változatlan.  
 
A Ve. 79.§-ában foglaltak alapján a szavazókör adatait ismételten áttekintettem és megállapítottam, hogy módosítására nincs szükség.
 
A fentiek értelmében a rendelkező részben foglaltak alapján határoztam.
 
Határozatom a Ve. 77-80.§-ain alapul, a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése, a fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja biztosítja.
 
 
Székkutas, 2019. február 13.
 
                                                                     Olasz Mónika 
                                                       Helyi Választási Iroda vezetője
 
A határozat az alábbi linkre kattintva érhető el:
 
http://szekkutas.hu/documents/Szavazokor_felulvizsgalata_Szekkutas_kozseg_teruleten.pdf

« 2020. Július »
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Rendelje meg Ön is!
Pályázatok a településen