Pályázati felhívás!

2018-05-07 16:29:59
 
Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ főigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 
A vezetői megbízás időtartama:
 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 
 
A munkavégzés helye:
 
Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 6. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 
Az intézmény szakszerű, törvényes és gazdaságos működtetése az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok és fenntartói döntések figyelembevételével. 
 
Illetmény és juttatások:
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
 
• legalább öt év, felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
• magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető 
• büntetlen előélet 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 
• szociálpedagógus diploma 
• vezetői gyakorlat 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 
• fényképes szakmai önéletrajz 
• arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
• a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn 
• vezetői program 
• végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata 
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás 
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és az abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja:
 
A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
 
• postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-132-7-13/2018. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.  
• vagy
• személyesen: Nagyné dr. Tari Ibolya, Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.   
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30. 

« 2019. Február »
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Rendelje meg Ön is!
Pályázatok a településen