Pályázat gazdasági vezető munkakör betöltésére

2017-05-19 12:56:30

Székkutasi Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Gazdasági vezető
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
 határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
Székkutasi Polgármesteri Hivatal (6821 Székkutas, Béke utca 2.)

Ellátandó feladatok:
A gazdasági vezető feladata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§-ban meghatározott feladatok ellátása. Az önkormányzat és intézményei éves költségvetéseinek kidolgozása, elkészítése, képviselő-testület elé terjesztése, az előirányzatok tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása. A vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, a kötelezettségvállalások ellenjegyzése. Állami támogatások igénylése, módosítása, elszámolása; pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok elkészítése, aktualizálása; beszámolók elkészítése; részvétel a pályázatok kidolgozásában; kapcsolattartás a belső ellenőrzéssel, számlavezető pénzintézettel, államkincstárral.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesség
- Büntetlen előélet
- Főiskola
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés szerinti végzettség. 
- Szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151.§ (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
- Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
- Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata. 
- Három hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány.
- A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott formátumú, fényképes önéletrajz. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Olasz Mónika nyújt a +3662/593-050-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Székkutasi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6821 Székkutas, Béke utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 653/2017., valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági vezető.
- Elektronikus úton a titkarsag@szekkutas.hu e-mail címen keresztül. 
- Személyesen a Székkutasi Polgármesteri Hivatalba. (Csongrád megye, 6821 Székkutas, Béke utca 2.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.


« 2018. November »
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Rendelje meg Ön is!
Pályázatok a településen