Tájékoztató a 47. sz. főút mentén elhelyezkedő ingatlanok fotódokumentációs állapotfelmérésről

2014-10-01 13:27:43

A 47. sz. főút Csongrád megyei szakaszának 115 kN tengelyterhelésre történő burkolatmegerősítés kivitelezésével kapcsolatban, az építési útvonalon, a Duna Aszfalt Kft. megbízásából, a TELE-KOV Kft. teljesítésbe bevont munkatársai (Kovácsné Hamar Éva ügyvezető, Kovács János műszaki ig., Csízi László építésvezető, Mihalyik Zsolt építésztechnikus), az épületek fotódokumentációs állapotfelmérését végzik. 

Az állapotfelméréssel megbízott dolgozók, munkájuk végzése során, az építési útvonal melletti ingatlanok meglévő épületein, a homlokzati részein valamint az épületek belső terében és különböző rendeltetésű helyiségeiben, a tárgyi munka építésével kapcsolatos, építés megkezdése előtt tapasztalható, meglévő épületkárosodások, repedések rögzítését felmérési adatlapon, vázlatos térképkivonaton jelölve és digitális fényképfelvételek készítésével végzik.

Az állapotfelmérést végző személyek az épülettel kapcsolatban a nyilatkozat tételre jogosult személy előzetes hozzájárulását kérik, melyen rögzítik a hozzájárulás/nem járulás tényét. Az állapot felvételi adatlapon írásban rögzítik az épület jelenlegi műszaki állapotát és feljegyzik az építményen esetlegesen meglévő károsodásokat, repedéseket és egyéb meglévő statikai problémákat, melyekről digitális fényképfelvételeket is készítenek. A felmérési adatlap az ingatlantulajdonosok/bérlők által is aláírásra kerül.