Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

2014-09-04 14:48:09

Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 75/2014. (VIII.25.) ökt. számú határozatában - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben biztosított jogkörében eljárva – úgy döntött, a Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztja:


- Patyi Éva Székkutas, József A. u. 7.
- Ludányi Rozália Székkutas, Móra F. u. 6. és
- Zsótér Katalin Székkutas, Petőfi u. 11. szám alatti lakosokat.

Póttagoknak választja: Kecskeméti Károlyné Székkutas, Szélmalom u. 11. és Lakiné Pap Éva Székkutas, Maczelka Gábor u. lakosokat.

A Helyi Választási Bizottság megbízatása a következő helyi önkormányzati választásra létrehozott Bizottság alakuló üléséig tart.

A bizottság elnöke: Zsótér Katalin
A bizottság elnök-helyettese: Patyi Éva