Hirdetmény

2014-02-13 15:26:40

Tisztelt Választópolgárok!

A Csongrád megyei 04.-es Országgyűlési Egyéni Választókerülethez 19 település tartozik: Algyő; Apátfalva; Csanádpalota – Nagylak; Földeák – Óföldeák; Hódmezővásárhely – Már-tély; Királyhegyes – Kövegy – Magyarcsanád; Kiszombor; Makó; Maroslele; Nagyér –Ambrózfalva – Csanádalberti – Pitvaros; Székkutas.

A választókerület választópolgárainak létszáma jelenleg 82.610 fő. Minden településen mű-ködik Helyi Választási Iroda. A Csongrád 04.-es OEVK székhelytelepülése a 2011. évi CCIII. törvény értelmében, Hódmezővásárhely megyei jogú város.

A választópolgárok száma Székkutason 1934 fő, akik részére 2 szavazókör került kialakításra.

A székhelytelepülésen Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda működik. (6800. Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I/5.)

Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők 2014. évi választását 2014. április 06-ára vasárnapra tűzte ki.

A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről, a Nemzeti Választási Irodától 2014. február 17.-éig értesítést kapnak.

A névjegyzék 2014. április 04.-ig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban (6821 Székkutas, Béke u. 2.). A névjegyzékből való kihagyás, vagy abba való felvétel miatt, 2014. április 04-én 16,00 óráig lehet kifogást benyújtani a Választási Iroda vezetőjéhez.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme csak Székkutas település megnevezését tartalmazza, illetőleg akik átjelentkezéssel szavaznak településünkön, választójogukat az  1. számú szavazókörben gyakorolhatják. (6821 Székkutas, Vásárhelyi út 14. Művelődési Ház)

A választáson jelöltet ajánlani 2014. március 03.-ig ajánlóíven lehet. A jelöléshez legalább 500 választópolgár ÉRVÉNYES ajánlása szükséges.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltre csak egy ajánlást adhat.

Szavazni csak személyesen, a személyazonosság igazolását követően, a választópolgár lakóhelyén vagy - átjelentkezéssel - lakóhelyétől távol, a kijelölt szavazókörben, illetőleg kül-földön Magyarország kijelölt külképviseletein is lehet.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben sze-replő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a ma-gyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik. A kére-lemnek, legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16,00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkezéssel szavazó, bármelyik kijelölt szavazókörben szavaz, azok közül a jelöltek közül választhat, akire akkor is szavazhatna, ha lakóhelyén tartózkodna. Ezzel a lehetőséggel az a választópolgár is élhet, aki a választás napján fekvőbeteg intézetben (kórház), vagy büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodik.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel úgy kérhető, hogy a levél, illetve kérelem legké-sőbb a szavazást megelőző 8. napon 16,00 óráig megérkezzen az illetékeshez.

A szavazás 2014. április 6-án 6.00 órától 19.00 óráig tart. A választópolgár egy egyéni választókerületi jelöltre, és egy országos listára szavazhat. 

Amennyiben a választópolgár a névjegyzékbe vétele kapcsán kérte nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét azzal, hogy az április 6.-ai választás napján, mint nemzetiségi választópolgár kíván választani, és az adott nemzetiségnek van listája, úgy egy egyéni választókerületi jelöltre és egy nemzetiségi listára szavazhat.

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár –amennyiben kérelme alapján szerepel a névjegyzékben- levélben szavazhat. A levélben szavazó választópolgár országos listára szavazhat. A levélcsomag átvételét követően, amennyiben a választás napját megelőző 7. napon magyarországi lakcímet létesített és névjegyzékbe vételére sor került, a választópolgár szavazókörben, csak egyéni választókerületi szavazólapon szavazhat.

Mozgásában akadályozott választópolgár a szavazást megelőzően a Választási irodához-, a szavazás napján 15,00 óráig a Szavazókörhöz juttathatja el kérelmét írásban, mozgóurna kiszállítására.

A Szavazatszámláló Bizottságokba a jelölő szervezetek által delegáltak bejelentése 2014. március 21.-én 16 óráig történhet.

Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához lehet fordulni az alábbi telefonszámokon: 62/593-050. A Választási Iroda vezetője: Hunyák Zsuzsanna 6821 Székkutas, Béke u. 2., telefon: 62/593-050. Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) címe: 6800. Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I/5. 

 
Székkutas, 2014. február 13.
 

Hunyák Zsuzsanna
   Helyi Választási Iroda vezetője